Vad är ditt livsprojekt?

Aktuellt
Vad är ditt livsprojekt?

Msgr Andrés Bernar predikade på den helige Josemarías minnesdag om varje människas livsprojekt: att upptäcka Guds kärlek och besvara den i full frihet

Grundaren

S:t Josemarías hemsida

S:t Josemarías hemsida

Den helige Josemarías nya webbsite erbjuder information och bakgrundsmaterial om ”vardagslivets helgon”. I kolumnen till höger kan man klicka vidare till de olika sektionerna.

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Kort Biografi över Isidoro

Kort Biografi över Isidoro

Isidoro Zorzano Ledesma föddes i Buenos Aires i Argentina den 13 september 1902.
Den 24 augusti 1930 bad han om att bli upptagen i Opus Dei. Han var en av dess allra första medlemmar och förblev alltid obrottsligt trogen denna sin kallelse från Gud att verka för Honom mitt i världen.
Han dog den 15 juli 1943 efter att ha mottagit de sjukas smörjelse ur Opus Deis grundares händer.

Dagens text

"Du behöver en bra samvetsrannsakan"

Betrakta uppmärksamt ditt handlande. Du kommer att se att du är full av fel som skadar dig och kanske även dem som finns i din närhet. Minns, min son, att bakterier inte är mindre farliga än vilddjur. Och du odlar dessa fel, dessa misstag – som man odlar bakterier i ett laboratorium – genom din brist på ödmjukhet, din brist på bön, din brist på pliktuppfyllelse, din brist på självinsikt

… Och sedan sprids sjukdomen i din omgivning från dessa smittohärdar.
Du behöver en bra daglig samvetsrannsakan som får dig att fatta konkreta föresatser om bättring, för att få dig att känna verklig smärta över dina brister, underlåtelser och synder. (Smedjan, nr. 481)

Omvändelsen är ett ögonblicks verk, helgelsen är en uppgift för hela livet. Kärlekens gudomliga frö, som Gud har sått i våra själar, strävar efter att växa, visa sig i verk, bära frukt som ständigt svarar mot...

Personligt

Sociala initiativ

E-böcker till nedladdning