Novena till Maria Immaculata

Aktuellt
Novena till Maria Immaculata

Den 8 december firas Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhets högtid som påminner om Marias obefläckade avlelse. För att förbereda denna högtid erbjuder vi några ...

Grundaren

S:t Josemarías hemsida

Den helige Josemarías nya webbsite erbjuder information och bakgrundsmaterial om ”vardagslivets helgon”. I kolumnen till höger kan man klicka vidare till de olika sektionerna.

Nyhetsbrevet

Dagens text

"Äktenskapets gudomliga värde"

Mitt i festglädjen i Kana, är det bara Maria som lägger märke till att det fattas vin ... En människa kan upptäcka även de minsta tjänster som går att utföra om hon, i likhet med Maria, lever hängivet uppslukad av sin nästas behov, för Gud. (Plogfåran, nr. 631)

Makarnas rena och klara kärlek är en helig verklighet som jag som präst välsignar med mina båda händer. Den kristna traditionen har ofta hävdat att Jesu närvaro vid bröllopet i Kana är en bekräftelse på äktenskapets gudomliga värde: Vår Frälsare gick till det bröllopet – skriver Kyrillos av Alexandria – för att helga människolivets ursprung.

Äktenskapet är ett sakrament som gör två ...

E-böcker för nedladdning