Novena till Maria Immaculata

Aktuellt
Novena till Maria Immaculata

Den 8 december firas Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhets högtid som påminner om Marias obefläckade avlelse. För att förbereda denna högtid erbjuder vi några ...

Grundaren

S:t Josemarías hemsida

Den helige Josemarías nya webbsite erbjuder information och bakgrundsmaterial om ”vardagslivets helgon”. I kolumnen till höger kan man klicka vidare till de olika sektionerna.

Nyhetsbrevet

Dagens text

"Var glada, var alltid glada"

Ingen blir lycklig här på jorden innan han bestämmer sig för att inte vara det. Så här går vår väg: smärta - buren på ett kristet sätt! -, Kors; Guds Vilja, Kärlek; lycka här och sedan, för evigt. (Plogfåran, nr. 52)

Servite Domino in laetitia! - Jag kommer att tjäna Herren med glädje! En glädje som kommer att vara följden av min Tro, av mitt Hopp och av min Kärlek ... som måste vara för alltid, eftersom - som aposteln Paulus försäkrar oss - Dominus prope est - Herren är nära. Jag kommer att gå tillsammans med honom, med säkra steg, för Herren är min Fader ...

E-böcker för nedladdning