Trons under

Trons under

Den vanliga försynen är ett ständigt mirakel, men … Han kommer att använda sig av extraordinära medel när de behövs.

Grundaren

S:t Josemarías hemsida

Den helige Josemarías nya webbsite erbjuder information och bakgrundsmaterial om ”vardagslivets helgon”. I kolumnen till höger kan man klicka vidare till de olika sektionerna.

Nyhetsbrevet

Dagens text

"När du måste tillrättavisa, bör du göra det i kärlek"

Du kommer att vara god bara om du kan se dina medmänniskors goda egenskaper och dygder. När du måste tillrättavisa, bör du göra det i kärlek, vid rätt tillfälle, utan att förödmjuka …, och var villig att själv lära dig mer och bli bättre i det som tillrättavisningen gällde. (Smedjan, nr. 455)

För att läka ett sår måste man först göra det ordentligt rent, och även ett större område runt omkring själva såret. Kirurgen vet mycket väl att det gör ont, men han vet även att om han inte gör det, så kommer det att göra ännu ondare senare. Sedan desinficerar man omgående: det svider - det bränns, säger man i mina trakter ...

E-böcker för nedladdning