Katekesundervisning: det är värt det

Personligt
Katekesundervisning: det är värt det

"Vi borde fortsätta uppmuntra vissa medlemmar i prelaturen, medarbetare och ungdomar att, om de själva vill förstås, erbjuda sig som kateketer, leda äktenskapsförberedande kurser och ...

Grundaren

S:t Josemarías hemsida

Den helige Josemarías nya webbsite erbjuder information och bakgrundsmaterial om ”vardagslivets helgon”. I kolumnen till höger kan man klicka vidare till de olika sektionerna.

Nyhetsbrevet

Dagens text

"Du felar … och vilka fel!"

Bli varken skrämd eller modstulen då du upptäcker att du felar … och vilka fel! Kämpa för att rycka upp dem med roten. Och medan du kämpar, så var övertygad om att det är bra att du känner all denna svaghet, för annars skulle du bli högmodig: och högmodet gör att man avlägsnar sig från Gud. (Smedjan, nr. 181)

Jesus, om vi som samlas i din kärleks namn ändå vore uthålliga! Om vi ändå lyckades genomföra de önskningar som du själv väcker till liv i våra själar. Ställ er ofta frågan: varför finns jag till på denna jord? Det kommer att hjälpa er i strävan efter att perfekt - kärleksfullt - avsluta de uppgifter ni tar er an varje dag och ...

E-böcker för nedladdning