Grundaren

S:t Josemarías hemsida

Den helige Josemarías nya webbsite erbjuder information och bakgrundsmaterial om ”vardagslivets helgon”. I kolumnen till höger kan man klicka vidare till de olika sektionerna.

Nyhetsbrevet

Dagens text

"Arbetet ett tecken på Guds kärlek"

Du får mycket hjälp - säger du till mig - av den här tanken: hur många handelsidkare har väl inte blivit helgon sedan de första kristnas tid? Och du vill bevisa att det är möjligt även nu ... - Herren kommer inte att överge dig i din uppgift. (Plogfåran, nr. 490)

Det som jag under fyrtio år har lärt ut är att en kristen bör utföra allt hederligt mänskligt arbete, intellektuellt eller manuellt, med största möjliga fulländning. Detta innebär med mänsklig fulländning (yrkeskunnande) och med kristen fulländning (av kärlek till Guds vilja och till människornas tjänst). Mänskligt arbete som utförs på detta sätt, även om det verkar vara den mest enkla ...

E-böcker för nedladdning