Vi är Guds barn

Vi är Guds barn

”Vi är verkligen tjänare: tjänare som har upphöjts till att vara Guds barn.” (Plogfåran, 267). Texter av den helige Josemaría om det gudomliga barnaskapet.

Oktober, rosenkransmånaden

Oktober, rosenkransmånaden

”Början på den väg som leder till att man blir fullständig tokig av kärlek till Jesus – skrev den salige Josemaría – består i att förtröstansfullt älska ...

Grundaren

S:t Josemarías hemsida

Den helige Josemarías nya webbsite erbjuder information och bakgrundsmaterial om ”vardagslivets helgon”. I kolumnen till höger kan man klicka vidare till de olika sektionerna.

Nyhetsbrevet

Dagens text

"Gud leder oss oavbrutet"

Så länge det finns en kamp, en asketisk kamp, finns det ett inre liv. Det är just detta som Herren begär av oss, viljan att älska honom i handling, i vardagens små detaljer. Om du har segrat i det lilla, kommer du att segra i det stora. (Korsvägen, Station 3, nr. 2)

Jag måste varna er för en fälla som Satan inte tvekar att gillra - han tar inte semester! - för att beröva oss vår frid. Vid något tillfälle kan det hända att vi grips av tvivel, vi frestas att tro att vi går bakåt på ett sorgligt sätt eller att vi knappt gör några framsteg; vi kan rentav bli övertygade om att ...

E-böcker för nedladdning