34 Opus Dei-medlemmar diakonvigs

Aktuellt
34 Opus Dei-medlemmar diakonvigs

Lördagen den 3 november 2018 kommer 34 Opus Dei-medlemmar från 16 olika länder att diakonvigas i kyrkan San Eugenio i Rom. Prästvigningen sker den 4...

Grundaren

S:t Josemarías hemsida

S:t Josemarías hemsida

Den helige Josemarías nya webbsite erbjuder information och bakgrundsmaterial om ”vardagslivets helgon”. I kolumnen till höger kan man klicka vidare till de olika sektionerna.

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Kort biografi över Guadalupe

Guadalupe Ortiz de Landázuri föddes den 12 december 1916, vår Fru av Guadalupes högtidsdag, i Madrid.
Den 19 mars 1944, då hon var 27 år gammal, skrev hon ett brev till den helige Josemaría, och bad att bli upptagen i Opus Dei som numerarie.
Den 16 juli 1975 avled hon på grund av komplikationer som följde på en hjärtoperation.
Den 8 juni 2018 godkände påve Franciskus kongregationen att publicera dekretet om det mirakel som tillskrivs Guadalupe.

Dagens text

"Vi vill se med klar blick"

Vad vacker den heliga renheten är! Men den är inte helig och behagar inte heller Gud om vi skiljer den från kärleken. Kärleken är som ett frö som gror, växer och ger välsmakande frukt om det bevattnas ur renhetens källa. Utan kärlek är renheten ofruktbar och dess sterila vatten förvandlar själen till ett träsk, till en dyig pöl, ur vilket högmodets stinkande ångor stiger upp. (Vägen, nr. 119)

Förvisso är kärleken till Gud den högsta dygden; men kyskheten är medlet sine qua non, det oundgängliga villkoret för att uppnå en inre dialog med Gud; och när man inte bevakar den dygden, om man inte kämpar, slutar det med att man förblindas; man ser ingenting, för den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger.

Vi vill se med ...

Personligt

Sociala initiativ

E-böcker för nedladdning