Trons under

Trons under

Den vanliga försynen är ett ständigt mirakel, men … Han kommer att använda sig av extraordinära medel när de behövs.

Grundaren

S:t Josemarías hemsida

Den helige Josemarías nya webbsite erbjuder information och bakgrundsmaterial om ”vardagslivets helgon”. I kolumnen till höger kan man klicka vidare till de olika sektionerna.

Nyhetsbrevet

Dagens text

Kristi förklaring

Himlen: ”Vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom”. Sporras du inte till att kämpa av aposteln Paulus uppenbarelse? (Vägen, nr. 751)

Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset (Matt 17:2).

Jesus: att se dig, att tala med dig! Att förbli så, i betraktelsen av dig, försjunken i din skönhets oändlighet och aldrig, aldrig, upphöra att kontemplera dig! O, Kristus, den som ändå såg dig! Den som ändå såg dig för ...

E-böcker för nedladdning