Vad är ditt livsprojekt?

Aktuellt
Vad är ditt livsprojekt?

Msgr Andrés Bernar predikade på den helige Josemarías minnesdag om varje människas livsprojekt: att upptäcka Guds kärlek och besvara den i full frihet

Grundaren

S:t Josemarías hemsida

S:t Josemarías hemsida

Den helige Josemarías nya webbsite erbjuder information och bakgrundsmaterial om ”vardagslivets helgon”. I kolumnen till höger kan man klicka vidare till de olika sektionerna.

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Kort Biografi över Isidoro

Kort Biografi över Isidoro

Isidoro Zorzano Ledesma föddes i Buenos Aires i Argentina den 13 september 1902.
Den 24 augusti 1930 bad han om att bli upptagen i Opus Dei. Han var en av dess allra första medlemmar och förblev alltid obrottsligt trogen denna sin kallelse från Gud att verka för Honom mitt i världen.
Han dog den 15 juli 1943 efter att ha mottagit de sjukas smörjelse ur Opus Deis grundares händer.

Dagens text

Bär det heliga skapularet av berget Karmel på ditt bröst

Bär det heliga skapularet av berget Karmel på ditt bröst. Få uttryck för fromhet - och det finns många goda marianska fromhetsövningar - är så djupt rotade bland de troende och har så ofta välsignats av påvarna. Dessutom, hur moderligt är inte lördagsprivilegiet! (Vägen, nr. 500)

När de frågade dig vilken bild på vår Fru som stämde dig mest till andakt svarade du - som någon som talar vis av erfarenhet - ”alla”! Då förstod jag att du är en god son. Det är därför som du tycker att alla din Moders bilder är vackra. ”De hänför mig”, sade du. (Vägen, nr. 501)

Maria, bönens mästarinna. Se hur hon ber sin Son i Kana, hur hon insisterar, utan att tappa modet, ihärdigt. Se hur hon lyckas! Se och lär! (Vägen, nr. 502)

Om du vill vara trogen, måste du...

Personligt

Sociala initiativ

E-böcker till nedladdning