"Gud vandrar med mig": e-bok med Påvens katekesundervisning om hoppet

En värdefull resurs för bön och andlig läsning: för att leva "glada i hoppet" och smitta alla med denna livsglädje.

ePubE-bok «Katekes om hoppet».

MobiE-bok «Katekes om hoppet».

PdfE-bok «Katekes om hoppet».


Under nästan ett års tid har påven Franciskus ägnat sin katekesundervisning varje vecka åt att meditera över hoppet. "Vi har stort behov av det", sade den Helige Fadern i början av denna serie. "Vi behöver hopp! /.../ Livet är ofta en öken, det är svårt att vandra i livet, men om vi anförtror oss åt Gud kan det bli en väg som är bred och fin som en motorväg".

Här samlas hela katekesserien, som genomgående präglas av den Helige Faderns närhet och enkelhet. En frisk fläkt för alla kristnas liv och för dem som på ett eller annat sätt närmar sig tron. "Gud vandrar med mig": förhoppningsvis kan var och en som läser och mediterar över dessa sidor komma fram till denna innerliga övertygelse. För att leva "glada i hoppet" (Rom 12.12) och smitta alla i sin omgvning med denna livsglädje.

E-boken finns även att tillgå på engelska: “God walks with me” – Ebook with Pope Francis' Catechesis on Hope