Vill du hålla min hand?

Under 75-årsjubileet av Opus Deis ankomst till Storbritannien publicerar vi ett antal videor med berättelser om liv som förändrats genom tro. "Will you hold my hand" är berättelsen om Brenda, en läkare i Kent som träffade Opus Dei när hon studerade vid universitetet.