En bönbok för mobilen och läsplattan

Lovprisningen Ära vare Fadern, som bl a avslutar psaltarpsalmer och andra bibliska sånger i tidegärden, har återfått den längre varianten: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen (ur katolska Kyrkans hemsida). Bönboken publiceras i ePub format – numera standard i förlagsbranschen – och innehåller de vanligaste bönerna på svenska och latin. (Aktualiserad januari 2023)

Bönboken omslag

Ladda ner Bönboken – ePub (104 kB)

Bönboken innehåller ett urval av katolska böner och andakter samt några läroformuleringar tagna ur Katolska Kyrkans lilla katekes.

Den är uppdelad i tio avdelningar: "Vanliga böner", "Den Heliga Treenigheten", "Eukaristisk till­be­djan", "Den Helige Ande", "Vår Fru", "Förberedelse före Mässan", "Tacksägelse efter Mässan", "Andra andakter", "Böner för de avlidna" och "Några katolska läroformule­rin­gar"

Opus Deis informations­kontor i Spanien svarar för layouten och urvalet. Omslaget på den svenska versionen är en bild av Himlamadonnan på Jörgen Kocks hus i Malmö.

Navigeringen är intuitiv: genom att klicka på några knappar kommer man till de olika avdelningarna och efter varje bön finns det några knappar för att komma tillbaka till innehålls­för­tecknin­gen. På sista sidan finns det en knapp för att distribuera boken till sina vänner via e-post.

Bönboken på en läsplatta (den spanska versionen)

Bönbokens tekniska specifikationer

Den spanska versionen på en Smarttelefon

Bönboken publiceras i ePub format, numera standard i för­lagsbrans­chen.

Det finns gratis applikationer för att läsa ePub-filer för de flesta smarttelefoner och läsplattor. För att läsa dem i iPhone, iPod o iPad rekommenderas Apples iBooks som kan laddas ner gratis ( länk för att ladda ner applikationen )

Den är inte skyddad med DRM för att underlätta att man ska kunna använda den på olika elektroniska plattformar.

Man kan distribuera den gratis, men hänvisa gärna till källan (denna artikel till exempel)