”Frågor om Jesus” En elektronisk bok

Opus Deis informationskontor erbjuder för fri nedladdning en elektronisk version av tidigare publicerade artiklar om Jesus och Kyrkan. Författarna till dessa artiklar är experter från Navarras universitet.

Boken 'Frågor om Jesus' kan läsas på alla smarttelefoner eller läsplatta med ePub läsare.

24 frågor om Jesus (ePub, 134 kB)

Dessa frågor fanns tidigare som pdf på olika språk på www.opusdei.org. Hittills har totalt 3 200 000 nedladdningar gjorts. Dessa frågor kommer nu på svenska som ePub.

Svaren till de olika frågorna är kortfattade: man skulle kunna säga mycket mera om var och en av dem. Därför finns det i slutet av e-boken en litteraturlista för att fördjupa sig i ämnet eller för att sätta det i sitt rätta sammanhang.

Förutom Juan Chapa, som har koordinerat arbetet, har även Fancisco Varo, Gonzalo Aranda, Vicente Balaguer, Santiago Ausín och Juan Luis Caballero medverkat. Alla tillhör institutionen för den heliga Skriften i den teologiska fakulteten på Navarras universitet.

Youtube kanal med frågor om Jesus Kristus och Kyrkan
Exempel på svaret till ett av frågorna (format pdf)