Prelatens brev angående Motu Proprio "Ad charisma tuendum"

Monsignore Fernando Ocáriz, prelat för Opus Dei, skriver om påven Franciskus’ motu proprio Ad charisma tuendum ("Att värna om karisman").

Mons. Fernando Ocariz, prelado del Opus Dei

Mina kära barn: må Jesus vaka över mina döttrar och söner åt mig!

I morse offentliggjorde påven Franciskus sin motu proprio Ad charisma tuendum, som modifierar vissa artiklar i den apostoliska konstitutionen Ut sit för att anpassa dessa till de normer som fastställts av den nyligen utfärdade apostoliska konstitutionen Praedicate evangelium om den romerska kurian. Det gäller en konkretisering av den helige faderns beslut att överföra jurisdiktionen över personliga prelaturer till dikasteriet för präster, vilket vi med vördnadsfull lydnad accepterar.

Den helige fadern uppmuntrar oss att fästa vår uppmärksamhet på gåvan som Gud gav den helige Josemaría, för att kunna leva den fullt ut. Han uppmanar oss att skydda Opus Deis karisma för att "främja det evangeliseringsarbete som dess medlemmar utför" och därmed ”att sprida kallelsen till helighet i världen genom helgandet av arbetet och av plikterna i familje- och samhällslivet." (Motu proprio Ad charisma tuendum). Jag skulle vilja att denna inbjudan från den Helige Fadern väcker ett start gensvar hos var och en av oss. Det är en möjlighet att fördjupa oss allt mer i den anda som Herren ingjutit i vår grundare och att dela den med många människor i vår familj och våra arbets- och samhällsmiljöer.

När det gäller bestämmelserna i denna Motu proprio angående prelatens roll, upprepar jag vad jag har påpekat för er vid andra tillfällen: vi tackar Gud för frukterna av den kyrkliga gemenskapen som biskopsämbeten av den salige Alvaro och biskop Javier har åstadkommit. Samtidigt var och är inte prelatens biskopsvigning nödvändig för ledningen av Opus Dei. Påvens önskan att lyfta fram den karismatiska dimensionen av Verket uppmanar oss nu att förstärka familjeatmosfären av tillgivenhet och tillit: Prelaten måste vara en vägledare men framför allt en far.

Jag vädjar också till er att att be för det arbete som påven Franciskus har bett oss att utföra för att anpassa prelaturens egen lag till bestämmelserna i Motu proprio Ad charisma tuendum, samtidigt som vi förblir – som påven själv säger till oss – trogna mot karisman.

Er Fader välsignar er med all tillgivenhet,

Fernando Ocáriz