Arkiv

1561 träffar
"Titta på Barnet, vår Kärlek, i vaggan"

"Titta på Barnet, vår Kärlek, i vaggan"

Vi inkluderar i den här sektionen några texter tagna ur en Julpredikan av den helige Josemaría. Han uppmuntrar alla kristna att umgås med Jesusbarnet, att ”titta på det medvetna om att vi står inför ett mysterium”.

Meditationstexter
Brev från prelaten (9 januari 2018)

Brev från prelaten (9 januari 2018)

"Som ett mänskligt arvegods vill jag lämna efter mig kärlek till friheten och gott humör." Prelaten citerar den helige Josemaría och inbjuder oss att reflektera över friheten som är en gåva till oss. Brevet undertecknades på grundarens födelsedag.

Novena till Maria Immaculata

Novena till Maria Immaculata

Den 8 december firas Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhets högtid som påminner om Marias obefläckade avlelse. För att förbereda denna högtid erbjuder vi några texter.

Aktuellt
De heligas samfund

De heligas samfund

Den 1 november firar Kyrkan alla helgons dag. Det är ett bra tillfälle för att reflektera över de kristnas plikt till att söka helighet och ansvaret för att hjälpa de andra till heligheten. Vi publicerar några texter av den helige Josemaría om de heligas samfund.

Meditationstexter
Jesus fortfarande söker härbärge

Jesus fortfarande söker härbärge

I en predikan som han höll 1970 sade sankt Josemaría: ”Det är jul. Åter minns vi de olika händelser och omständigheter som utgör ramen för Guds Sons födelse, och våra blickar fästs på grottan i Betlehem och på hemmet i Nasaret.” (När Kristus går förbi, 22)

Meditationstexter
Kronologi av Isidoros kanoniseringprocess

Kronologi av Isidoros kanoniseringprocess

Med anledning av dekretet om de dygder som Isidoro Zorzano utövade på ett heroiskt sätt publicerar vi en kronologi över de viktigaste stegen i hans helgonförklaringsprocess.

Nyheter