1691 Artikels

Påven Franciskus undervisar om bönen

Den helige Josemaría insisterade på att det är nödvändigt att be för att lära känna Jesus Kristus och att kunna göra honom känd. För att hjälpa oss att fördjupa oss i denna nödvändiga bön har påven Franciskus hållit en serie av audienser på temat. Vi har samlat dem i en gratis e-bok.

Kristet liv

Evangeliet: gamla och nya ord

Prelatens meddelande (18 oktober 2021)

När vi firar den helige Lukas, föreslår Opus Deis prelat att vi kan betrakta Jesus i evangeliet och på det sättet låta oss förvandlas av honom.

Herdabrev och meddelande

Böneämne för året: förena oss i bön

Vi publicerar det böneämne som gäller mellan 2 oktober 2021 och 2 oktober 2022 och som prelaten föreslår att Opus Deis medlemmar och vänner ber för.

Aktuellt

Månadsreträtt oktober 2021 #Hemifrån

Opus Deis grundande: Kallelse till Opus Dei, en kallelse till helighet mitt i världen ... Några idéer för att göra reträtten i september hemifrån.

Andliga texter

Den 2 oktober 1928: världens gudomliga vägar öppnades

Idag infaller årsdagen av Opus Deis grundande. Vi firar med filmer, bildgallerier och texter.

Aktuellt

Msgr. Ocáriz: dubbel tacksägelse vid den helige Josemarías kvarlevor

Efter sina pastorala resor till olika europeiska länder i augusti firade Msgr. Fernando Ocáriz två mässor i prelatskyrkan Santa Maria della Pace. Påven Franciskus skickade ett brev till honom i samband med hans femtioårsjubileum som präst.

Om Prelaten

De heliga ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael

Den 29 september firar Kyrkan de heliga ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael. I samband med denna festdag minns vi historien om hur den helige Josemaría valde dem som skyddsänglar för Opus Dei.

Aktuellt

Medarbetarnas sigill

En tänd lampa och ett kors utgör sigillen för medarbetarnas förening: symbolen som återspeglar dess uppdrag i Opus Dei.

Medarbetare

Prelatens meddelande (20 september 2021)

Prelaten ber oss blåsa liv i vår förening med Jesu lidande.

Herdabrev och meddelande