Arkiv

1543 träffar
Om införlivandet i och utträdet ur Opus Dei

Om införlivandet i och utträdet ur Opus Dei

Hur blir man med i Opus Dei? Är det möjligt att sluta tillhöra prelaturen? Denna artikel redogör för några aspekter av hur man avgör om någon har en kallelse till Opus Dei och vilka steg en person tar för att inkorporeras i Opus Dei. Vi tar även upp de tillfällen då någon lämnar Opus Dei och delar några reflexioner av vad kallelsen är och hur man ledsagar den.

Omvändelse, ånger, kärlek

Omvändelse, ånger, kärlek

En människas liv är på sitt sätt en ständig återkomst till Fadershuset. Vi återvänder genom ånger, genom den hjärtats omvändelse som innebär att man vill förändras, att man fattat ett fast beslut att bättra sitt liv och uttrycker detta i form av uppoffring och självutgivelse. (När Kristus går förbi, nr. 64)

Meditationstexter
Den helige Josemarías mässa i domkyrkan

Den helige Josemarías mässa i domkyrkan

Msgr Andrés Bernar firade en högtidlig mässa i Stockholms katolska domkyrka till minne av den helige Josemaría. I år låg betoningen på att tacka för saligförklaringen av Guadalupe tidigare i år.

Aktuellt
S:ta Maria från Magdala

S:ta Maria från Magdala

Den 10 juni 2016 fastställde påven Franciskus genom ett dekret, att S:ta Maria från Magdalas minnesdag som firas den 22 juli, blir upphöjt till en festdag.
Vi erbjuder några texter av Helige Josemaría för att meditera och betrakta.

Meditationstexter
I Vår Fru av Karmels högtidsdag

I Vår Fru av Karmels högtidsdag

”Bär det heliga skapularet av berget Karmel på ditt bröst. Få uttryck för fromhet – och det finns många goda marianska fromhetsövningar – är så djupt rotade bland de troende och har så ofta välsignats av påvarna.” (Den helige Josemaría, Vägen, 500. Texter av den helige Josemaría med anledning av Vår Fru av Karmels högtidsdag, 16 juli).

Meditationstexter
Prelatens kommande resor

Prelatens kommande resor

Msgr. Fernando Ocáriz kommer att resa till Spanien, USA och Kanada för att tillbringa tid med prelaturens medlemmar och deras vänner. Vi publicerar de viktigaste stoppen i hans förestående pastorala resa, som inleds den 27 juni.

Om Prelaten

“Äktenskap” (IV): Värdet av att inte vara ensam

"Vi var mitt i en kris och redo att separera." I denna svåra stund var stödet från andra äkta par avgörande för att inte kasta in handduken.
Detta är den fjärde filmen om det argentinska paret Sole och Juanpi som delar med sig av sina erfarenheter från äktenskap och familjeliv.

Familj
Den helige Josemarías minnesdag 2019

Den helige Josemarías minnesdag 2019

Sankt Josemaría blev helgonförklarad 2002. Hans minnesdag firas den 26 juni. Tidigare i år, den 18 maj blev Guadalupe Ortiz de Landázuri saligförklarad. Hon var en av de första kvinnorna i Opus Dei, och den första lekmannen i prelaturen att bli saligförklarad.

Aktuellt