Arkiv

1686 träffar

Vad är det heliga Korsets prästsällskap?

I den här videon förklaras kortfattat Heliga korsets prästsällskap, en sammanslutning av präster som är oskiljaktigt förenad med prelaturen Opus Dei och som har som mål att främja helighet hos sekulära präster i utövandet av deras ämbete i kyrkans tjänst.

I Vår Fru av Karmels högtidsdag

I Vår Fru av Karmels högtidsdag

”Bär det heliga skapularet av berget Karmel på ditt bröst. Få uttryck för fromhet – och det finns många goda marianska fromhetsövningar – är så djupt rotade bland de troende och har så ofta välsignats av påvarna.” (Den helige Josemaría, Vägen, 500. Texter av den helige Josemaría med anledning av Vår Fru av Karmels högtidsdag, 16 juli).

Meditationstexter
Familjen: att helga familjen dag för dag

Familjen: att helga familjen dag för dag

"Varje kristet hem borde vara – sade den helige Josemaría 1970 i en predikan – en fridens oas i vilken det bortom vardagens små motgångar går att uppfatta en intensiv och uppriktig tillgivenhet samt en djup frid till följd av en äkta tro som omsätts i gärningar." (När Kristus går förbi, 22, 4)

Meditationstexter
Ödmjukhet

Ödmjukhet

“Vi skall tala om ödmjukhet, för det är den dygd som hjälper oss att samtidigt känna igen såväl vårt elände som vår storhet” (S:t Josemaría, Guds vänner, 94).

Meditationstexter
Prelatens pastorala resor under juli och augusti

Prelatens pastorala resor under juli och augusti

Under de kommande veckorna kommer biskop Fernando Ocáriz att genomföra olika pastorala resor. Han kommer att träffa prelaturens medlemmar, medarbetare och andra människor som delta i Verkets apostoliska verksamheter.

Nyheter
Att tacka Gud

Att tacka Gud

I Vägen nr 268 skrev den salige Josemaría: Vänj dig vid att många gånger om dagen upplyfta ditt hjärta i tacksamhet till Gud. För att han ger dig det ena och det andra. För att man har föraktat dig. För att du inte har det du behöver, eller för att du har det.

Meditationstexter
Att följa Kristus

Att följa Kristus

Du säger att ja, du är fast besluten att följa Kristus. Då måste du gå i Guds takt, inte i din egen!" (Den helige Josemaría, Smedjan, 531)

Meditationstexter