Fortbildning på Surahammar

Professor Natalia López Moratalla har hållit en tvärvetenskaplig kurs om hjärnforskningens stöd till filosofiska och etiska frågor, som till exempel lycka och mekanismen bakom missbruk. Kursen hölls för kvinnor som ägnar sig åt att undervisa filosofi.

Mellan den 23 och 26 april gästades Surahammar av professor i biokemi Natalia López Moratalla och 28 kvinnor från 11 länder, som till exempel Holland, Tyskland, England, Italien, Portugal, Polen och Österrike. Dessa kvinnor ägnar sig åt undervisning i filosofi i sina länder.

Natalia är författare till flera vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer i biokemi, biologi och etik. Hon har ett särskilt intresse i evolutionsteorin och fostrets och det nyfödda barnets utveckling. Hon har också en egen blogg på spanska. På engelska kan man bland annat se en video om lyckan och hjärnan, och om missbruk och hjärnan.

Natalia hade ett ambitiöst program med 12 punkter som alla hade med hjärnforskning att göra, både i form av seminarium, videovisning och workshop. De ämnen som togs upp var bland andra den formbara hjärnan, den etiska hjärnan, tonårshjärnan, mäns och kvinnors hjärnor, genetiska förklaringar till homosexualitet, den förälskade hjärnan och faders- och modershjärnan.

Under kursens gång hade deltagarna möjlighet att ställa frågor, och Natalia bidrog generöst med sin breda kunskap under alla lediga stunder.

Natalia är nybliven pensionär och kommer att utnyttja denna nya situation för att bedriva mer teoretisk forskning än hon tidigare gjort. Vi hoppas att hon kommer att komma igen nästa år och hålla nästa års fotbildningskurs.