Gratis e-bok med påvens katekes om familjen

Vi har samlat i denna e-bok de första tal som påven Franciskus har hållit i sin katekes om familjen under tiden mellan de två biskopsmöten som ägnats åt denna viktiga institution.

ePub ► e-Bok: Påvens katekes om familjen (Vol I)

*****

Den 10 december 2014 började en serie katekesundervisning om familjen som förberedelse till den biskopssynod som äger rum nästa oktober. Vi publicerar en första volym med påven Franciskus tal där han tar upp varje familjemedlems roll och har pekat på den heliga Familjen i Nasarets dygder som alla kristna familjer kan efterlikna.

Bokens innehåll

Inledning

Inledning

1. Modern

2. Fadern

3. Söner och döttrar

4. Syskon

5. Far- och morföräldrar

6. Barn

7. Bön för synoden