Kort biografi över den helige Josemaría

Den helige Josemaría Escrivás liv (1902-1975), grundaren av Opus Dei. Den 6 oktober 2002 blev han helgonförklarad av den helige Johannes Paulus II som sade att han är "vardagslivets helgon"

Josemaría Escrivá de Balaguer föddes i Barbastro (Huesca, Spanien) den 9 januari 1902. Hans föräldrar hette José och Dolores. Han hade fem syskon: Carmen (1899-1957), Santiago (1919-1994) och tre yngre systrar som dog när de var små. Familjen Escrivá gav sina barn en djupt kristen uppfostran.

1915 går faderns företag, en tygfabrik, i konkurs och de är tvungna att flytta till Logroño, där fadern hittar ett annat arbete. I denna stad ser Josemaría sin kallelse för första gången. Efter att ha sett fotspåren i snön från en munks bara fötter, inser han att Gud önskar sig något av honom, även om han inte exakt förstår vad. Han tror att han lättare skall kunna upptäcka detta om han blir präst och börjar därför förbereda sig för det, först i Logroño och senare vid seminariet i Saragossa.

Efter ett råd av sin far börjar han att vid Universitetet i Saragossa studera juridik för att även få en civil titel. José Escrivá dör 1924 och Josemaría blir då familjens överhuvud. Han prästvigs den 28 mars 1925 och börjar utöva sitt prästämbete i en landsortsförsamling och senare i Saragossa.

1927 flyttar han till Madrid för att, med sin biskops tillåtelse, doktorera i juridik. I Madrid låter Gud honom den 2 oktober 1928 se vad som förväntas av honom och grundar Opus Dei. Från och med denna dag arbetar Josemaría med all sin kraft för att utveckla det grundande som Gud ber honom om, samtidigt som han fortsätter med den pastorala tjänst som hade anförtrotts honom vid denna tidpunkt. Denna tjänst gör att han dagligen kommer i kontakt med sjukdom och fattigdom på Madrids sjukhus och i dess förorter.

När inbördeskriget bryter ut 1936 befinner sig Josemaría i Madrid. Förföljelsen av de kristna tvingar honom att söka skydd på olika platser. Han utövar sitt prästämbete i det fördolda ända tills han lyckas lämna Madrid. Efter att ha vandrat genom Pyrenéerna upp till södra Frankrike, flyttar han till Burgos.

den helige Johannes Paulus II sade under hans kanonisering att han är "vardagslivets helgon".

När kriget slutar 1939 återvänder han till Madrid. De följande åren leder han många andliga övningar för lekmän, präster och ordensfolk. Samma år, 1939, slutför han sina doktorsstudier i juridik.

1946 bosätter sig Josemaría i Rom för gott. Han doktorerar i teologi vid Lateranuniversitetet och utnämns till rådgivare för två kongregationer i Vatikanen, till hedersmedlem i den Påvliga Teologiska Akademin och till påvlig hedersprelat. Uppmärksamt följer han Andra Vatikankonciliets (1962-1965) förberedelser och sessioner och han umgås intensivt med många konciliefäder.

Från Rom reser han vid flera tillfällen till olika länder i Europa för att driva på etableringen av Opus Deis apostoliska verksamhet. Av samma anledning företar han 1970 och 1975 längre resor genom Mexiko, Spanien och Portugal, Sydamerika och Guatemala, där han dessutom har kateketiska möten med stora grupper män och kvinnor.

Den 26 juni 1975 avlider han i Rom. Flera tusen personer, bland dem biskopar från många olika länder – totalt en tredjedel av världens biskopar – ansöker vid den heliga Stolen om att inleda hans helgonförklaringsprocess.

Den 17 maj 1992 saligförklarar Johannes Paulus II Josemaría Escrivá de Balaguer. Tio år senare, den 6 oktober 2002, helgonförklarades Opus Deis grundare på Petersplatsen i Rom inför en stor människoskara. I predikan sade påven: " Följ i hans spår och sprid i samhället, utan att göra åtskillnad på grund av ras, social klass, kultur eller ålder, medvetenheten om att vi alla är kallade till helighet."