Pastoral resa till Finland och Estland

Opus Deis prelat gör en pastoral resa till Finland och Estland den 22-26 november. Förutom att besöka medlemmar av Verket och vänner i dessa länder, kommer han att närvara vid vigningen av den nya biskopen i Helsingfors.

24 november 2023 (Helsingfors, Finland)

Efter sin vistelse i Estland återvände msgr Ocáriz till Helsingfors. På förmiddagen talade han med den apostoliske nuntien, Msgr Julio Murat, och med den blivande biskopen, Raimo Goyarrola. På eftermiddagen höll han två katekesmöten med mer än 80 personer i Opus Dei-center i den finska huvudstaden.

Msgr Fernando Ocáriz berättade att han har haft förmånen att resa till mer än 60 länder, nu som prelat och när han följde med Don Javier Echevarría. Detta har gjort det möjligt för honom att se att Opus Dei-centren i varje land har sin egen kultur och livsstil, »men jag har alltid funnit en gemensam nämnare: på alla platser har jag haft samma familjekänsla«.

Vid en av mötena påminde prelaten om att »alla kristna måste förmedla evangeliets glädje. Var och en med sin omgivning. Vi kan alltid ge det lugn som kommer från tron, utan att behöva vänta på att bli perfekta. Vi kan ge mer än vi är, eftersom vi ger Jesus Kristus«.

Påven Franciskus talar mycket om att hjälpa de behövande, men vilka är de, frågade en av åhörarna. »De som har materiella och andliga behov«, svarade prelaten. »Vi behöver alla Guds hjälp. Och vi får andlig hjälp främst i sakramenten. Och vi tar emot den för att ge den, för att skänka den till andra. Det är därför det kristna livet står i motsats till själviskhet eller likgiltighet.«

Han uppmuntrade också till att be med evangeliet: «För att förstå Herren bättre är evangeliet det första vi behöver. Vi kan inte ta det för givet. För varje gång vi läser det är det ett levande Ord. Vi vet att vi utmanas idag och nu.«

23 november 2023 (Tallinn, Estland)

Prelaten anlände med båt från Finland till Tallinn, Estlands huvudstad. Estland är ett litet nordeuropeiskt land med cirka 8 000 katoliker, där Opus Deis arbete inleddes 1996.

På studenthemmet Tatari Üliõpilaskodu åt msgr Ocáriz lunch med flera av Verkets män som bor i Estland, Lettland, Polen, Tjeckien och Litauen och som kommit till Tallinn för detta möte. Sedan träffade han kvinnor från Tallinn, Riga, Vilnius och Kaunas på studenthemmet Rävala Kultuurikeskus, där de delade personliga erfarenheter av kristet vittnesbörd och lekfolkets evangeliserande uppgift. Han hälsade också på flera familjer till Verkets medlemmar och människor som deltar i aktiviteter organiserade av Opus Dei. På eftermiddagen talade han med supernumerarier, medarbetare och några vänner.

Vid dessa möten bad han upprepade gånger om böner för påven och för hans intentioner, och uppmanade deltagarna att tänka på att den helige fadern inte bara bär kyrkans börda, utan också bördan av många av världens problem. Han uppmuntrade dem att inte sluta be för fred, särskilt i det Heliga landet och Ukraina. Inför utmaningen att bygga upp kyrkan i ett land där katoliker är en liten minoritet, påminde han om vikten av tro och hopp, av omsorgen om personlig bön och av vänskap, samt om hur man umgås med familjer. Han påminde och uppmuntrade Verkets medlemmar att ta särskild hänsyn till broderskap och uppmanade dem att meditera över orden i Johannes första brev: »Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder.« (1 Joh 3:14).

22 november 2023 (Helsingfors, Finland)

Msgr Fernando Ocáriz anlände till Helsingfors (Finland) vid middagstid på onsdagen. Följande dag reste han med båt till Tallinn (Estland) för att besöka Opus Dei-centren och hälsa på Verkets folk och familjer och vänner till dem som deltar i de aktiviteter för katolsk utbildning som erbjuds där. På fredag återvänder han till Helsingfors.

På lördag kommer han att närvara vid biskopsvigningen av Raimo Goyarrola, präst i Opus Dei, som kommer att vigas till biskop av Helsingfors på lördag den 25 kl. 11.00 i S:t Johannes kyrka. Biskopar från den nordiska biskopskonferensen och andra regioner kommer att vara närvarande, liksom de viktigaste företrädarna för de kyrkor och kristna samfund som finns i landet.

På söndag, innan han återvänder till Rom, kommer msgr Ocáriz att fira en eukaristisk välsignelse och förnya Opus Deis vigning till Jesu allraheligaste hjärta, en handling som utförs i Verkets center på Kristus Konungens högtidsdag.