Antal artiklar: 162

De heligas gemenskap: att älska alla med Guds nåd

De heligas gemenskap innebär att alla kyrkans medlemmar deltar och förenas i tron, sakramenten, särskilt Eukaristin, karismer och andra andliga gåvor. Den helige Josemaría förklarar det så här: "Vet du vad en blodtransfusion innebär för kroppen? De heligas samfund har samma betydelse för själen."

Be med den helige Josemaría

Att älska påven. Den helige Josemarías råd

Vi måste älska påven i Rom med en underbar och lidelsefull kärlek eftersom vi i honom ser vi Kristus.

Be med den helige Josemaría

I Vår Fru av Karmels högtidsdag

Den 16 juli 1251 uppenbarade sig vår Fru för sankt Simon Stock och sa till honom: "Den som dör med karmels skapular kommer inte att lida av evig eld." Vad är Vår Fru av Berget Karmels skapular och hur spreds denna andakt?

Be med den helige Josemaría

»Vi måste ha ett hjärta för alla, förståelse för alla«

I den här videon visar den helige Josemaría hur vi kan leva pluralism och social samexistens i våra relationer, "för det räcker inte med jämlikhet och mänsklig rättvisa, du måste också låta hjärtat vara med".

Be med den helige Josemaría

Glädjerika mysterier (2): Marias besök hos sin kusin sankta Elisabet

Den 31 maj firas vår Frus besök hos sin kusin Elizabeth: "Vänd din blick mot Jungfru Maria och betrakta hur hon övar dygden lojalitet. När Elisabet behöver henne säger Evangeliet att hon gav sig iväg cum festinatione – glatt och skyndsamt."

Be med den helige Josemaría

S:t Josemaría: "galenskapen" i kärleken till S:t Josef

I denna korta video talar den helige Josemaría om den helige Josef, vår Herres far och vår frus make. "Han lärde Jesus så många saker och skyddade honom när han var ett barn... Hur många prövningar skickade inte vår Herre honom, och hur ömt bar han dem!

Be med den helige Josemaría

"Fridens och glädjens såningsmän": Opus Deis karisma med den helige Josemarías ord

I den här korta videon samlar vi några drag i Opus Deis karisma som förklaras av den helige Josemaría: att göra allt av kärlek, att ha förståelse för alla, att be för kyrkan och påven, att dela samma kallelse, att vara en familj, att efterlikna Jesus Kristus, att vara den heliga treenighetens tempel på gatan, att helga arbetet.

Be med den helige Josemaría

I Josefs Verkstad

Predikan som Opus Deis grundare höll den 19 mars 1963, den helige Josefs högtid, och som publicerades i "När Kristus går förbi".

Be med den helige Josemaría

Advent med den helige Josemaría

Här är några texter från den helige Josemarías skrifter som kan hjälpa till att be i början av det liturgiska året.

Be med den helige Josemaría

Vår moder, lär oss att umgås med din Son

"Och om du ibland inte vet hur du skall tala med honom eller vad du skall säga, eller inte vågar söka Jesus inom dig, vänd dig då till Maria". Vi återger här några tankar om Jungfru Maria, tagna ur ”Smedjan”.

Be med den helige Josemaría