Pedreira hjälpte mig att ge livet och lidandet mening

Pedreira hjälpte mig att ge livet och lidandet mening