Påven Franciskus undervisar om bönen

Den helige Josemaría insisterade på att det är nödvändigt att be för att lära känna Jesus Kristus och att kunna göra honom känd. För att hjälpa oss att fördjupa oss i denna nödvändiga bön har påven Franciskus hållit en serie av audienser på temat. Vi har samlat dem i en gratis e-bok.

Katekes om bön: omslaget till boken. I bakgrunden ett kors med ett berglandskap

Katekes om bönen. Påven Franciskus

Mellan maj 2020 och juni 2021 höll påven audienser på temat "bön" för att lyfta fram att ”vi har redan tagits emot i Jesu samtal med sin Fader i den Heliga Andens gemenskap. Gud har velat oss i Kristus Jesus, och också i hans lidandes, döds och uppståndelses stund har allt givits oss. Det enda vi behöver göra är att fatta mod och hopp med vår bön och vårt liv, och att erfara en stark förnimmelse av Jesu bön med detta mod och detta hopp, och gå vidare: må vårt liv ge ära åt Gud i vissheten om att han ber till Fadern för mig, att Jesus ber för mig.”.

Ladda ner boken digitalt

ePub ► »Katekes om bönen«

Mobi ► »Katekes om bönen«

PDF ► »Katekes om bönen«