”Kasta din börda på Herren"

Om du - genom att hålla blicken stadigt fäst på Gud - kan behålla din frid inför saker som oroar dig, om du lär dig att glömma bagateller, agg och avundsjuka, kommer du att förlora mycket mindre energi som du behöver för att arbeta effektivt i människornas tjänst. (Plogfåran, nr. 856)

Kämpa mot de sträva dragen i din karaktär, din egoism, din bekvämlighet, dina antipatier ... Förutom att vi måste vara medåterlösare kommer ditt pris - tänk noga på det - att stå i direkt proportion till din sådd. (Plogfåran, nr. 863)

En kristens uppgift är att dränka det onda i ett överflöd av det goda. Det är inte fråga om att göra kampanjer mot något eller att vara antinågonting. Tvärtom: vi bör leva positivt, vara fyllda av optimism, ungdomlighet, glädje och frid. Se med förståelse på alla, på dem som följer Kristus och på dem som överger honom eller som inte känner honom.
- Men förståelse innebär inte neutralitet eller likgiltighet, utan handling. (Plogfåran, nr. 864)

En paradox: sedan jag beslutade mig för att följa psalmistens råd: ”Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig”, oroar jag mig för mycket färre saker ... Och samtidigt, när vi har gjort allt det som behöver göras, löser sig alla problem med ständigt större klarhet. (Plogfåran, nr. 873)

Ta emot dagens text via e-post

email