Kronologi av Isidoros kanoniseringprocess

Med anledning av dekretet om de dygder som Isidoro Zorzano utövade på ett heroiskt sätt publicerar vi en kronologi över de viktigaste stegen i hans helgonförklaringsprocess.

15 juli 1943: Isidoro Zorzano dör i Madrid med ett rykte av helighet.

11 oktober 1948: första sessionen i informationsprocessen om Isidoros liv och dygder i stiftet Madrid-Alcalá. Ordförande var biskopen, Msgr. Leopoldo Eijo y Garay i Madrids biskopssäte.

19 april 1961: avslutande session i processen. Msgr. Eijo och Garay var ordförande i Madrids biskopssäte. Totalt hördes 71 vittnen, bland dem den helige Josemaría Escrivá.

21 oktober 1965: dekret från Kongregationen för riter angående Isidoros anteckningar och brev.

1968: Ett offentligt dokument färdigställs enligt föreskrifterna i gällande kyrkolagstiftning; när det granskats är det möjligt att inleda en apostolisk process om personens liv och dygder.

1969: Den helige Paulus VI, med motu proprio Sanctitas clarior (den 19 mars) reformerar reglerna för kanoniseringsprocesser och en andra process är inte längre nödvändig. Den 8 maj samma år delas Kongregationen för riter upp i två kongregationer: Kongregationen för sakramentsförvaltningen och gudstjänstlivet och Kongregationen för helgonförklaringsprocesser.

25 januari 1983: I och med den apostoliska konstitutionen Divinus perfectionis Magister reformerar den helige Johannes Paulus II reformerar helgonförklaringsprocesserna.

7 februari 1983: tillkännagivande av de nya bestämmelserna om helgonförklaringsprocesserna, utarbetade av Kongregationen för helgonförklaringsprocesser.

22 maj 1992: Kongregationen för helgonförklaringsprocesser fastställer med allmän giltighet att en kompletterande undersökning genomförs för de processer vars informativa fas hade hållits före motu proprio Sanctitas clarior (1969).

11 november 1992: Msgr. Flavio Capucci, då postulator för helgonförklaringsprocessen, ber ärkebiskopen i Madrid att inleda en ytterligare stiftprocess.

4 december 1993: Öppnande av tilläggsprocessen, ordförande var kardinal Angel Suquía Goicoechea, ärkebiskopen i Madrid.

17 juni 1994: avslutande session för tilläggsprocessen; ordförande var Msgr. Francisco Javier Martínez Fernández, hjälpbiskop i Madrid.

30 september 1994: Kongregationen för helgonförklaringsprocesser utfärdar giltighetsdekretet för informationsprocessen och tilläggsprocessen.

15 oktober 1994: Kongregationen utser P. Daniel Ols, OP, som föredragande för att leda förberedelserna och utarbetandet av Positio super vita et virtutibus gällande Isidoro Zorzano.

25 mars 2006: Föredraganden presenterar Positio super vita et virtutibus av Guds tjänare. Positio består av fyra delar: processens historia och källorna (28 sidor) biografi (149 sidor), kritisk studie av de heroiska dygderna (332 sidor) och sammanfattning (613 sidor).

6 oktober 2009: Med tillstånd från ärkebiskopen i Madrid, kardinal Antonio María Rouco Varela, och med tillstånd från Kongregationen för helgonförklaringsprocesser, överförs Isidoros rester till Kristi kapell i församlingen San Alberto Magno, beläget på på Benjamín Palencia gatan 9 i Madrid.

25 oktober 2013: Efter Msgr. Flavio Capuccis död, utnämner Opus Deis prelat, Msgr. Javier Echevarría, Msgr. José Luis Gutiérrez Gómez till postulator för Isidoro Zorzanos kanoniseringsprocess.

17 november 2015: Det speciella rådgivande teologiska rådet vid Kongregationen för helgonförklaringsprocesser ger ett positivt svar på frågan om Isidors heroiska utövande av dygder, om hans rykte om helighet och bönhörelser.

13 december 2016: Den ordinarie sessionen för kardinalerna och biskopmedlemmarna i kongregationen uttalar sig för Isidoros heroiska utövande av dygderna och hans rykte om helighet.

21 december 2016: Påven Franciskus ger sitt tillstånd till Kongregationen för helgonförklaringsprocesser att utfärda dekretet om de heroiska dygderna till Guds tjänare Isidoro Zorzano.