Antal artiklar: 83

Prelatens meddelande (13 september 2023)

Opus Deis prelat inbjuder till meditation över några kommande högtider och meddelar att arbetet med att, tillsammans med Diskasteriet för präster, ta fram ett förslag till ändring av Opus Deis stadgar att lägga fram för den Helige Fadern har påbörjats.

Herdabrev och meddelande

Meddelande från Opus Deis prelat angående Motu Proprio om personalprelaturer

Prelaten för Opus Dei skriver dessa ord med anledning av påven Franciskus Motu Proprio om personprelaturer den 8 augusti.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (7 augusti 2023)

Opus Deis prelat tackar för bönerna om att hans resor till Filippinerna och Indonesien ska bära frukt. Han ber om fortsatta böner för hans förestående resor till Australien och Nya Zeeland och för Världsungdomsdagen.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (3 juli 2023)

Opus Deis prelat ber om förbön för att sommarens pastorala resor, såväl som arbetet som följer av den extraordinarie kongressen, ska bära frukt.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (25 maj 2023)

Msgr Fernando Ocáriz uppmanar oss att överlämna våra och hela världens böneämnen i Jungfru Marias händer.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (30 mars 2023)

Opus Deis prelat tackar alla för deras böner för förberedelserna av nästa extraordinära generalkongress och redogör för vissa aspekter av hur den ska organiseras.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (6 mars 2023)

Opus Deis prelat uppmuntrar till fortsatt bön för projektet att samordna det apostoliska arbetet och för förberedelserna av den extraordinära generalkongressen.

Herdabrev och meddelande

Prelatens brev (16 februari 2023)

I dessa rader uppmanar Monsignor Fernando Ocáriz oss att reflektera över några av de attityder och kännetecken som uttrycker broderligheten.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (7 januari 2023)

Opus Deis prelat sänder sin välsignelse för det nya året och meddelar att den extraordinarie Generalkongressen kommer att äga rum den 12 till den 16 april.

Herdabrev och meddelande

Msgr Ocáriz skickar julhälsningar

Opus Deis prelat uppmuntrar sina barn att eftersträva fred denna jul, med början hos sig själva och sina närmaste.

Herdabrev och meddelande