"Ingen kan ge det han inte har"

Du kan vara övertygad om att ditt apostolat består i att sprida godhet, ljus, entusiasm, generositet, en anda av självuppoffring, uthållighet i arbetet, fördjupning i studierna, frikostig självuppgivelse, allmänbildning, fullständig och glad lydnad gentemot Kyrkan, fullkomlig kärlek ... - Ingen kan ge det han inte har. (Plogfåran, nr. 927)

Glöm inte att ju mer övertygade vi är, desto mer övertygande är vi. (Plogfåran, nr. 929)

”När man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.”
Och i slutet av sin vandring här på jorden befaller han: euntes docete - ”gå ut ... och lär dem”. Han vill att hans ljus skall lysa i sina lärjungars uppförande och ord, och det vill han även av dig. (Plogfåran, nr. 930)

Jaså, katolicismens idé är gammal och alltså inte godtagbar? ... - Solen är ännu äldre men har ännu inte slutat skina; vattnet är ännu äldre men släcker fortfarande törst och förfriskar. (Plogfåran, nr. 937)

Vissa vet ingenting om Gud ... för att ingen har talat med dem om honom på ett förståeligt sätt. (Plogfåran, nr. 941)

Tro mig, apostolatet, trosundervisningen, måste vara likt kapillärerna som blodet flyter igenom: ett fint förgrenat nät, från den ene till den andre, från varje troende till närmaste kollega. (Plogfåran, nr. 943)

Ta emot dagens text via e-post

email