Antal artiklar: 111

Tre novenor till Tomás Alvira och Paquita Domínguez

Förlovningstid bör vara ett tillfälle att fördjupa tillgivenhet och ömsesidig kunskap, en period som genomsyras av en anda av hängivenhet, förståelse, respekt och finkänslighet. Paret Alvira är än idag ett exempel på uthållighet i tro och kärlek.

Bönhörelser

Bönhörelser vid biskop Alvaros saligförklaring

För några år sedan bjöd en vän in mig till biskop Álvaro del Portillos saligförklaring och jag sa nej, eftersom jag inte "kände för det", men Don Álvaro var mycket tillmötesgående.

Bönhörelser

En familjenovena till Isidoro

Det första jag gjorde för att be om den vördnadsvärde Isidoros förbön var att berätta för min familj vem han var: en argentinsk järnvägsingenjör som bodde hos den helige Josemaría och tog hand om reparationerna av maskinerna i hans hus, och som nu är på väg att bli helgonförklarad.

Bönhörelser

Oväntade livsmedel.

”Vid ett tillfälle hade vi inte mat på bordet och strömmen hade stängts av så vi fick använda stearinljus.”

Bönhörelser

Isidoro Zorzano i San Alberto Magno

Guds tjänare Isidoro Zorzanos kvarlevor flyttades den 6 okctober 2009 från La Almudena-kyrkogården till en nisch som finns i församlingskyrkan San Alberto Magno, i området Vallecas (Madrid).

Nyheter

Två fina arbeten för min familj.

”Min syster var arbetslös, så vi bad till Isidoro om hjälp.”

Bönhörelser

Isidoro på Filippinerna.

21 december 2016 gav påven Franciskus sitt tillstånd till Kongregationen för helgonförklaringsprocesser att utfärda dekretet om de heroiska dygderna till Guds tjänare Isidoro Zorzano. Här publiceras en bönhörelse från staden Cebu på Filippinerna.

Bönhörelser

Kronologi av Isidoros kanoniseringprocess

Med anledning av dekretet om de dygder som Isidoro Zorzano utövade på ett heroiskt sätt publicerar vi en kronologi över de viktigaste stegen i hans helgonförklaringsprocess.

Nyheter

Min vilda novena till Guadalupe

Vi behövde sälja vårt gamla hus för att köpa ett nytt.

Bönhörelser

Guadalupe, officiell förebedjerska för min doktorsavhandling

Berättelsen om talet 58, en novena till Guadalupe och utnämningen till förebedjerska berättad av en tjej som håller på med cancerforskning.

Bönhörelser