Antal artiklar: 127

Bakom berättelsen om Montse Grases

Montse förklarades "vördnadsvärd" av påven Franciskus den 26 april 2016. Med hjälp av en mängd olika material håller en ny dokumentär på att förberedas för att bättre förklara vem Montse var, genom foton och videor från hennes liv samt personliga berättelser från hennes familj och vänner.

Dokumentation

Toni Zweifel: finkänslig i sitt umgänge med andra

Toni Z.s vana att tänka på andra fick honom att göra extraordinära saker, som den han gjorde en dag på Zürichs centralstation.

Liv och berättelser

Ernesto Cofiño förklarad vördnadsvärd

Han var gift och far till fem barn och var en pionjär inom pediatrik i Guatemala.

Nyheter om processen

Intervju med postulatorn för Ernesto Cofiños process

Intervju med Santiago Callejo (präst), postulator för Ernesto Cofiños process, i samband med godkännandet av dekretet om hans heroiska dygder.

Nyheter om processen

Kronologi över Ernesto Cofiños helgonförklaringsprocess

Med anledning av utfärdandet av dekretet om Ernesto Cofiños heroiska dygder publicerar vi en kronologi över de viktigaste stegen i hans helgonförklaringsprocess.

Nyheter om processen

Ernesto Cofiños salig- och helgonförklaringsprocess

Processen inleddes år 2000, strax före den nionde årsdagen av dr Ernesto Cofiños död.

Nyheter om processen

En prästs vördnad för den vördnadsvärda Montse Grases

Det var skärtorsdag 1963 och jag var en nyvigd präst som bodde med mina föräldrar. Min mor var sjuk och kunde dö inom en halvtimme. Montse hade dött just på skärtorsdagen 1959, fyra år tidigare. Sedan dess har han inte upphört att vända sig till Montse Grases förbön.

Bönhörelser

Till läkarnas förvåning

När min brorson blev diagnostiserad med en autoimmun sjukdom, började jag be till Guadalupe. Till läkarnas förvåning så klarade sig barnet utan några som helst kroniska komplikationer.

Bönhörelser

Efter omstruktureringen av mitt företag

.

Bönhörelser

Företag på ruinens brant

Rapporter från personer som har riktat böner till Toni och fått hans hjälp.

Bönhörelser