Antal artiklar: 436

Rosalía

Rosalía López föddes den 5 februari 1925 i Busnela (Burgos, Spanien). Hon flyttade till Rom 1946 för att samarbeta med den helige Josemaría i början av Opus Dei. Hon gjorde detta genom sitt arbete med förvaltningen av verkets första centra. Hans kvarlevor vilar idag i kryptan i prelatskyrkan Santa Maria della Pace.

Aktuellt

Dokument »På väg mot 100-årsjubileet«

Mellan 2028 och 2030 kommer Opus Dei att fira hundraårsjubileet av sitt grundande. Som en del av förberedelserna för detta jubileum publiceras dokumentet "På väg mot hundraårsjubileet". Med utgångspunkt i de gångna 100 åren framläggs i dokumentet några idéer om hur Opus Deis karisma ska kunna fortsätta ge liv åt kyrkan och samhället. Dessa idéer är tänkta att användas som ett reflektionsmaterial för Opus Deis trogna och prelaturens vänner.

Aktuellt

Youth: ett nytt projekt för ungdomar

Måndagen den 15 januari, årsdagen för starten av DYA-akademins verksamhet, kommer även dörrarna till flera av Opus Deis informationskontor att öppnas för att presentera ett nytt projekt med innehåll för ungdomar: Youth.

Aktuellt

Permanent avlat

Den Heliga Stolens Apostoliska penitentiariet har meddelat att de avlat som medlemmar av Verket och deras familjer kan åtnjuta på visa datum beviljas för alltid. Fram till nu har de förnyats vart sjunde år.

Aktuellt

40-årsdagen av överlämnandet av den apostoliska konstitutionen "Ut sit".

Den 28 november 1982 upprättade Johannes Paulus II Opus Dei som en personalprelatur genom den apostoliska konstitutionen "Ut sit", som överlämnades till den salige Álvaro del Portillo (då Opus Deis förste prelat) den 19 mars 1983.

Aktuellt

Regionmöten eller arbetsveckor i Opus Dei

Några frågor och svar: Vad är regionmöten eller arbetsveckor i Opus Dei? När började dem? Hur hör regionmötena ihop med Opus Deis hundraårsjubileum? Hur deltar man?

Aktuellt

Svensk Opus Dei-medlem diakonvigs i Rom

På lördag den 18 november diakonvigs 29 Opus Dei-medlemmar från 19 olika länder i San Eugenio i Rom. En av de blivande diakonerna är José María Morales som sedan 11 år verkat i Stockholm. Prästvigningen kommer att äga rum under 2024 och efter en tids pastoral praktik förväntas José María Morales komma tillbaka till Sverige som präst.

Aktuellt

Opus Deis sigill

Ett kors i världen: det är vad Opus Deis sigill representerar, så som grundaren ritade det på ett papper i februari 1943. Det är så hans biografer berättar om detta kapitel.

Aktuellt

Årsdagen av den helige Josemarías helgonförklaring

Den 6 oktober 2002 helgonförklarade den helige Johannes Paulus II Opus Deis grundare. Han kallade honom för »vardagslivets helgon«.

Aktuellt

Den 2 oktober 1928: världens gudomliga vägar öppnades

Den 2 oktober infaller årsdagen av Opus Deis grundande. Vi firar med filmer, bildgallerier och texter.

Aktuellt