Antal artiklar: 1

Bakom berättelsen om Montse Grases

Montse förklarades "vördnadsvärd" av påven Franciskus den 26 april 2016. Med hjälp av en mängd olika material håller en ny dokumentär på att förberedas för att bättre förklara vem Montse var, genom foton och videor från hennes liv samt personliga berättelser från hennes familj och vänner.

Dokumentation