Framtiden borde börja nu

Den 9 januari 2002 firade man att det var hundra år sedan den Salige Josemaría Escrivá föddes. ”Institutet för industriell teknologi” (IIT) – förklarar Darlington Agholor, administrativ chef för institutet – är en födelsedagspresent till hundraårsminnet av hans födelse.

IIT är ett socialt projekt i Nigeria, relaterat till utbildning i teknisk fallenhet och etiska värden, till ungdomar som nyligen gått ut skolan, och till äldre arbetare tillhörande de mindre privilegierade i samhället.

I Nigeria, ett land med en uppskattad befolkningsmängd på 120 miljoner människor, lever övervägande delen av invånarna under fattigdomsstrecket. Arbetslösheten i landet ligger runt 60%. IIT är öppet för personer av alla folkstammar och religioner, och avsikten är att förmedla utbildning av god kvalitet för att alla skall erhålla synnerligen goda kvalifikationer

Intervju med Darlington Agholor Vem inspirerade till idén med detta projekt?

Detta projekt, liksom många andra av social karaktär i hela världen, är resultatet av en impuls av den Salige Josemaría Escrivá, grundaren av Opus Dei. Han var mycket intresserad av att hjälpa de minst privilegierade i vårt samhälle, att förbättra deras sociala villkor för att de skall erhålla de nödvändiga resurserna för att leva ett värdigare liv. Vi har lärt oss av hans djupa kristna kärlek, som gjorde att han såg varje människa som en Guds son. Den Salige Josemaría gjorde det gällande tydligt och klart: ” Ingen är bättre än en annan. Ingen! Vi är alla lika! Var och en av oss är lika värda. Varje människa är värd Kristi blod.” Han uppmuntrade oss, som han gjorde med sina barn i andra länder, att så snart som möjligt, tillsammans med andra personer av god vilja, starta en skola som, förutom tekniska färdigheter, skall förmedla en solid kristen utbildning för så många människor som möjligt i det här stora landet. Vi tror att vi förverkligar hans intentioner. Den 27 mars 2000 startade IIT med sina tio första elever. En liten början till en ambitiös dröm!

Den 9 januari 2002 firas hundraårsjubileet av den Salige Josemaría Escrivás födelse. Denna skola är en födelsedagspresent till hundraårsminnet av hans födelse, ett ödmjukt monument som vi har startat till hans ära, som vill visa vår tacksamhet för att han gett oss Opus Deis ande, – helighet genom det vardagliga arbetet.

Vilka undervisningsmetoder används inom IIT?

Darlington Agholor

Man tillämpar dual undervisning, redan väl beprövad i Tyskland och sedan i Filippinerna. Det är ett system där eleven ges undervisning på två ställe i absolut samklang: i skolan och i fabriken. Skolan tillhandahåller bas- och allmänundervisning, inkluderande kulturella, sociala och doktrinära aspekter, medan fabriken står för arbetserfarenhet, och så underlättas samarbetet.

Skolan förfogar över tre huvudprogram: en treårig kurs i elektromekanik, riktad till ungdomar efter studentexamen. En kurs på två år i elektromekanik för yrkesverksamma ungdomar, samt olika korta kurser. Eleverna förbereds för att bli skickliga tekniker och utveckla förmågan att bli specialister i elektricitet, mekanik, elektronik och automatik och med tiden skall kursernas innehåll utökas.

I vilket tillstånd befinner sig den tekniska undervisningen i Nigeria?

Nigeria har inte nog prioriterat den tekniska utbildningen, erkänt den som dess nyckelfunktion i ekonomin, vilket man nyligen har påpekat inom regeringen. Det tekniska kunnandet var av avgörande betydelse för Tyskland vid återuppbyggandet av landet efter andra världskriget. Under lång tid, har man i vårt land undervärderat hantverksskickligheten, vilket haft som följd att många nigerianer satsat på den akademiska utbildningen. Som följd av detta är bristen på teknisk personal mycket stor och arbetslösheten ökar.

När företagen väljer ut de med examen från tekniska skolor, måste man utbilda dem på nytt för att klara av arbetet. Detta är en stor belastning för dem och som skadar deras produktion, och övervägande delen av studenterna förblir arbetslösa. IIT är således en nödvändighet för individen och industrin.

Hur har de lokala företagen reagerat?

Alltsedan början har företagen i området varit mycket positiva. För oss har det viktigaste till dags dato varit ”Carnaud Metal Box” (CMB) som hyr sina lokaler till oss.

Efter flera diskussioner, kom vi den 28 maj 1999 överens om att vi skulle hyra deras gamla skola som ligger inom fabriksområdet. Dessutom har de för att börja vår verksamhet bidragit med svarvar och annan utrustning. Andra företag har också skänkt maskiner.

Nästan dagligen kommer experter från industrivärlden för att besöka IIT, för att lära känna det, och alla känner stor förväntan, entusiasm och ger oss mycket beröm.

Av Eugene Agboifo Ohu