Kallade till att bli heliga

Opus Dei hjälper oss att möta Kristus i arbetet, i familjelivet och i andra vardagliga sysslor.

Alla döpta människor är kallade till att följa Kristus, att leva enligt Evangeliets budskap samt att göra det känt. Opus Deis ändamål är att bland kristna i alla livssituationer främja ett liv som är utformat helt i enlighet med tron under alla omständigheter och särskilt genom att helga arbetet.

Vissa drag av Opus Deis anda är följande:

Gudomligt barnaskap. "Det gudomliga barnaskapet utgör grunden i Opus Deis anda", säger dess grundare. En kristen människa är ett Guds barn i kraft av dopet. Den utbildning som prelaturen ger främjar i de kristna en levande medvetenhet om att de är Guds barn och hjälper dem att leva därefter: den uppmuntrar dem till att lita på den gudomliga försynen, att vara enkla inför Gud och inför andra människor, att på djupet förstå varje människas värdighet som person samt människornas samhörighet med varandra, att älska världen och den av Gud skapade verkligheten med en äkta kristen kärlek, att ha sinnesro och att vara optimistisk.

Vardagsliv. "Det är mitt i de mest materiella tingen på jorden där vi skall helga oss, genom att tjäna Gud och alla människor", sade den helige Josemaría. Familjen, äktenskapet, arbetet, var stunds uppgifter, är vanliga tillfällen till att umgås med och efterlikna Jesus Kristus, sträva efter att utöva kärlek, tålamod, ödmjukhet, flit, rättvisa, glädje och de mänskliga och kristna dygderna i allmänhet.

Att helga arbetet. Att helga arbetet innebär att man utför det väl, med yrkesmässig kompetens och med ett kristet sinnelag, det vill säga av kärlek till Gud och i människornas tjänst. På så sätt kommer det vardagliga arbetet att bli till en plats där vi möter Kristus.

Bön och offer. Opus Deis utbildning påminner om behovet av att främja bönen och den botgöring som tillhör den kristna andan. Prelaturens medlemmar deltar dagligen i den heliga Mässan, läser Evangeliet, tar ofta emot botens sakrament och strävar efter att öka sin vördnad för Jungfru Maria. För att efterlikna Jesus Kristus bemödar de sig också om att göra små uppoffringar, särskilt sådana som hjälper till att uppfylla ens plikter eller gör tillvaron behagligare för andra. De också fastar och ger allmosor.

Ett helgjutet liv. Opus Deis grundare förklarade att den kristne som arbetar mitt i världen inte bör leva "ett slags dubbelliv: å ena sidan det inre livet, relationen till Gud; å andra sidan, klart åtskilt från detta, familje- och yrkeslivet samt de sociala relationerna." Tvärtom, sade han: "det finns ett enda liv, bestående av kött och ande, och det är detta liv som – till själ och kropp – skall vara heligt och fyllt av Gud".

Frihet. Opus Deis medlemmar är medborgare som har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medborgare, deras likar. I sina politiska, ekonomiska, kulturella och liknande engagemang handlar de med personlig frihet och personligt ansvar, utan att blanda in Kyrkan eller Opus Dei i sina beslut eller hävda att deras egna beslut är de enda som stämmer överens med tron. Detta innebär att man respekterar andras frihet och åsikter.

Kristen kärlek. Den som känner Kristus finner en skatt som han inte kan avstå från att dela med sig av. De kristna är Jesu Kristi vittnen och sprider hans hoppfulla budskap bland släktingar, vänner och kollegor, genom sitt föredöme och genom sina ord. Som grundaren hävdar: "Genom att vi sida vid sida engagerar oss i samma strävanden som våra arbetskamrater, våra vänner och våra släktingar, kan vi hjälpa dem att närma sig Kristus." Denna iver att ge tillkänna Kristus är oskiljaktig från viljan att bidra till att lösa omgivningens materiella behov och sociala problem.