Månadens böneämne

Vi publicerar det böneämne som prelaten föreslår att Opus Deis medlemmar och vänner ber för under året som kommer, dvs. mellan den 2 oktober 2022 och den 2 oktober 2023.

Månadens böneämne. Opus Dei

Låt oss be Herren om nåden att tjäna Kyrkan med hela vårt liv. Med detta i åtanke, låt oss be cor unum et anima una (Apg 4:32), djupt förenade med Fadern, för det arbete som påven har bett Verket att utföra i motu propriet Ad charisma tuendum. Låt oss med hjälp av konkreta detaljer främja enheten i vår andliga familj och enheten med alla kristna, för att tjäna Kyrkan som Kyrkan vill bli tjänad. På så sätt kan vi bidra till evangeliseringen av världen med den skönhet som finns i den karisma som den helige Josemaría fick ta emot.

Bibliografi:

– Den helige Josemaría, Samtal med Josemaría Escrivá, nr. 58-63.

– Från Fadern, Herdabrev, 19/3-2022 (på engelska), nn. 10-12.