a) ÄGARNA AV WEBBPLATSEN

För att följa bestämmelserna i spansk lag 34/2002, av den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, anges här den allmänna informationen på denna webbplats:

  • Registrerad ägare: Prelaturen Opus Dei
  • Adress: Diego de León 14, 28006-Madrid (Madrid-Spanien)
  • Kontakt: info.es@opusdei.org eller telefon + 34 91 563 47 82
  • NIF: R2800621A.

Denna webbplats ägs av prelaturen Opus Dei.

Prelaturen Opus Dei vill att denna webbplats uppfyller kriterierna för öppenhet, tydlighet och enkelhet, och välkomnar därför användaren att komma med sina förslag och frågor via telefon + 3491 563 47 82 eller e-postadressen info.es@opusdei.org.

Användaren förbinder sig att utnyttja de tjänster, produkter och hjälpmedel som erbjuds på denna webbplats i enlighet med lagen och i enlighet med etiska föreskrifter, etiskt beteende och allmän hyfs.

b) INNEHÅLL

Prelaturen Opus Dei tillhandahåller innehåll och tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen i enlighet med de offentliggjorda villkoren och integritetspolicyn.

Alla som når denna webbplats eller använder den i någon form ges benämningen användare, vilket innebär att denne förbehållslöst accepterar alla publicerade villkor och integritetspolicyn, och prelaturen Opus Dei förbehåller sig rätten att ändra dem när som helst. Följaktligen kommer det att vara användarens ansvar att noggrant läsa de offentliggjorda villkoren och den gällande integritetspolicyn; vid oenighet med någon av punkterna häri, måste denne avstå från att använda sidan.

Likaså informeras användaren om att särskilda villkor ibland kan fastställas för användning på webbplatsen för specifikt innehåll och/eller tjänster. Användningen av sådant innehåll eller sådana tjänster innebär att de särskilda villkoren som anges i dem accepteras.

Behandling av personuppgifter och cookies

SEKRETESSPOLICY

I enlighet med Europaparlamentets och Europarådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter (Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR), informerar vi att de personuppgifter, inklusive fotografier, som tillhandahålls från denna webbplats kan behandlas av prelaturen Opus Dei för att svara på, skicka vidare och hantera frågor, kommentarer, incidenter eller förslag som lämnats, samt för följande ändamål: att offentligt informera om evenemang och firanden, att svara på din begäran om information, den registrering som begärs i nyhetsbrevet eller andra prenumerationer och för att säkerställa rätt tillmötesgående av vår kommunikation med dig, utöver att hålla dig informerad, antingen på elektronisk väg eller mobila enheter, i enlighet med Opus Dei egna syfte.

Att besöka denna webbplats innebär inte att användaren lämnar sina personuppgifter.

Innehavarna av de personuppgifter som lämnas på denna webbplats informeras och förutsätts otvetydigt och uttryckligen samtycka till att prelaturen Opus Dei, som personuppgiftsansvarig, kan behandla, överlåta och, i förekommande fall, överföra personuppgifter internationellt, inklusive användarens fotografier, för ägarnas rättmätiga ändamål, även till de individer och enheter som är direkt relaterade eller nödvändiga för uppfyllandet av ägarnas andliga syften. Prelaturen Opus Dei kan under skydd av det rättmätiga intresse som den har behandla de uppgifter som är strängt nödvändiga för den inre administrationen och för den statistiska analysen av besök på denna webbplats.

I enlighet med vårt åtagande att säkerställa integriteten för de berörda parterna, har prelaturen Opus Dei som sin prioritet att upprätthålla en noggrann konfidentialitet av alla uppgifter som användaren har anförtrott oss och har de tekniska, organisatoriska och mänskliga medel som behövs för att säkerställa att endast auktoriserad personal har tillgång till personuppgifterna denne och alltid med full respekt för användarens integritet.

Vi informerar dig som användare att du när som helst kan utöva din rätt till att få tillgång till, kräva rättelse eller radering av samt att invända mot innehållet i dina personuppgifter skriftligen, åtföljt av en kopia på en officiell identitetshandling, adresserad till Prelaturen Opus Dei, C/Diego de León 14, 28006-Madrid (Madrid-Spanien) eller via e-postadressen DPO@opusdei.org.

POLICY MED COOKIES

Eftersom denna webbplats (www.opusdei.org) inte behandlar personliga eller beteendemässiga cookies, ingår inte denna policy.

Senast ändrad: april 2022.

Upphovsrätten för material som publiceras på denna webbplats ändras beroende på deras ursprung:

- Texter av den Helige Fadern, hans föregångare och i allmänhet från kyrkans läroämbete: © Libreria Editrice Vaticana

- Texter av den helige Josemaría: © Fundación Scriptor

- Texter av Opus Deis prelat, hans föregångare, publicerade texter i avsnittet "Kristet liv" och andra texter som publiceras på denna webbplats som inte har angivits i de föregående punkterna: © Fundación Studium

– Om inget annat anges kommer fotografierna från fotobanker skyddade av upphovsrätt och vars tjänster har varit kontrakterade för denna sida eller författare som har gett användningen av sina bilder under Creative Commons-licens. Institutionens bilder som finns på denna länk är upphovsrättsskyddade © Prelaturen av det heliga korset och Opus Dei.

Om du vill använda en del av materialet på denna sida, vänligen skriv till redaccion@opusdei.org. Det är inte tillåtet att visa, streama eller sprida audiovisuella medier, inspelningar, texter och fotografier utan uttryckligt tillstånd från ägarna till dessa upphovsrätter.