”Denna webbplats använder Google Analytics en webbanalysplattform av Google, Inc., ett Delaware företag med sätte i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google Analytics använder cookies som är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besökstatistik. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar. Man kan neka användningen av cookies genom att stänga av funktionen via din webbläsarens säkerhetsinställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på webbplatsen. När du använder denna webbplats medger du behandling av informationen av Google enligt och med det syfte ovan.”

Behandling av personuppgifter och cookies

Uppgifterna i formulären "Kontakta oss" och formulären "Prenumeration" kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. De kommer att användas enbart för att erbjuda den önskade tjänsten och vid tillfälle eventuella utökningar och förbättringar. De kommer inte i något fall att förmedlas till utomstående. Prenumeranten på nyhetstjänsten kan granska, ändra eller ta bort de uppgifter som han eller hon har uppgivit.