Be Isidoro om förböner

Bön för privat bruk.

Allsmäktige Gud, du uppfyllde din tjänare Isidoro med rikliga nådegåvor när han mitt i världen fullgjorde sina yrkesmässiga förpliktelser: förunna också mig förmågan att helga mitt vardagliga arbete och förmedla Kristi ljus till mina vänner och kollegor. Förhärliga i din nåd din tjänare Isidoro. Må hans förböner beveka dig att höra den bön, som jag nu riktar till dig… Amen.

Fader Vår, Var hälsad, Maria, Ära vare Fadern.

I enlighet med påven Urban VIII: s dekret tillkännager vi att det på intet sätt föreligger någon avsikt att föregripa Kyrkans domslut och att denna bön inte är avsedd för offentligt bruk.

Ladda ner bönekortet