E-bok: »Påven reflekterar över budorden«

Denna bok innehåller de kateketiska föredrag om tio Guds bud som påven Franciskus höll på Petersplatsen under de allmänna audienserna mellan juni och november 2018.

ePub ► E-bok: »Paven reflekterar over budorden«.

Mobi ► E-bok: »Paven reflekterar over budorden«.

PDF ► E-bok: »Paven reflekterar over budorden«.

Flera gratis e-böcker.


Under sjutton audienser – mellan juni och november 2018 – talade påve Franciskus om budorden. Efter tre inledande tal om budorden förklarade han vart och ett av dem och beskrev hur de kan kopplas till kristnes liv idag.

»Idag inleder vi en ny rad kateketiska tal som handlar om budorden. (...) I denna fråga finns utmaningen i varje liv, också i vårt: längtan efter ett fullödigt och gränslöst liv. Men hur gör man för att komma dit? Vilken väg skall man gå? Att leva på riktigt, att leva en ädel tillvaro… «