Påven till UNIV: "Låt oss betrakta den korsfäste Kristus".

I slutet av katekesen om tålamod riktade påven Franciskus en hälsning till UNIV:s ungdomar som samlats i Rom för att fira Stilla veckan.

UNIV:s ungdomar deltog i den allmänna audiensen med påve Franciskus i Paul VI-salen på förmiddagen onsdagen den 27 mars.

Under den allmänna audiensen hälsade påven UNIV:s ungdomar och sade: "Jag hälsar (...) deltagarna i UNIV 2024:s möte hjärtligt välkomna. Jag uppmanar er att leva dessa heliga dagar i kontemplation av den korsfäste Kristus, som genom sitt exempel lär oss att älska och att vara tålmodiga, i glad förväntan på uppståndelsen. Må Jesus välsigna er och den heliga jungfrun vaka över er. Tack så mycket.

- Vatican news sammanfattning av audiensen

Liksom tidigare år under Stilla veckan kommer cirka 3 000 studenter att samlas i Rom för UNIV 2024, en internationell samling av universitetsstudenter som vill tillbringa Stilla veckan och påsken med påven. Studenterna kommer att delta i liturgiska ceremonier och hälsa på Opus Deis prelat, msgr Fernando Ocáriz.