Kan jag göra något för dem i Libanon och Venezuela?

På grund av de förvärrade svårigheterna i sjukvården som personer i Libanon och Venezuela går igenom har det kommit in frågor via Opus Deis hemsida från personer som undrar hur de kan visa sitt stöd och även ge ekonomisk hjälp till dem som behöver det. Här kommer vi med ett svar på dessa förfrågningar.

Utan att ge ett uttömmande svar, vill vi namnge några instanser som har satt igång olika stödprogram för att ta hand om akuta fall i dessa två länder. De bidrag som tas emot går även till det volontärarbete och de utbildningsprogram som några medlemmar i Opus Dei driver tillsammans med andra personer i dessa länder. Vi har fått garanti för att de bidrag som ges når avsett ändamål. På varje hemsida kan man läsa om de olika program och stöd som de erbjuder.


Libanon

Fundación Promoción Social har ett stödprogram för att bygga upp kyrkor i Beirut efter explosionen i september 2020 som gjorde 300.000 personer hemlösa. De har också ett program för att bygga upp kulturcentret Litani, som är viktigt för kvinnor i Mellanöstern som behöver särskilt stöd.

Hjälp genom Fundación Promoción Social.

— Det finns en italiensk organisation, Istituto per la Cooperazione Universitaria, som samarbetar med Libanon sedan 30 år tillbaka. De har öppnat ett bidragskonto för återuppbyggandet av Centro Cultural Les Cèdres, som inte gick att bebos efter explosionen i hamnen i Beirut. I detta centrum erbjuds olika aktiviteter för att stödja personer kulturellt, mänskligt och andligt i deras strävan att leva som kristna i vardagslivet, såsom den helige Josemaría förkunnade.

► Hjälp: om man vill skicka ett bidrag bör man vända sig till denna hemsida och som ändamål ange “Projet Les Cèdres”.


Venezuela

— Stiftelsen American Initiatives for Social Development hjälper regelbundet personer i Venezuela genom programmet “Venezuela Relief”. De arbetar tillsammans med Asociación de Arte y Ciencias i Venezuela. Bidragen går till mat, sjukvård, studiebidrag och andra välgörande ändamål.

► Hjälp: om man vill skicka ett bidrag bör man vända sig till hemsidan för Venezuela Relief.

Association for Cultural Interchange (ACI), har ett av sina huvudkontor i USA. De har startat ett stödprogram för att ge ekonomiska bidrag i första hand till “Instituto Técnico de Adiestramiento para el Trabajo” (I.T.A.T.). Deras bidrag täcker helt utbildningen för de ungdomar som inte har många möjligheter att få en annan utbildning och som kommer från Caracas stadskärna. Dessa ungdomar utbildas till tekniker.

► Hjälp: om man vill skicka ett bidrag bör man vända sig till hemsidan för Association for Cultural Interchange (ACI) och som ändamål ange “ITAT Project Caracas”.