Stuff: att tala öppet med varandra.

Stuff innehåller samtal med sju äkta par som kommer från olika länder och vars omständigheter skiljer sig från varandra. De tänker på samma sak: hur deras barn kan skapa hälsosamma band till materiella saker och hur de kan använda dem på ett ansvarsfullt sätt.

Initiativet med dessa intervjuer föddes innan COVID-19 dök upp i våra liv. Den situation som pandemin förorsakat i världen (inklusive de ekonomiska konsekvenserna) öppnar upp för möjligheten att svara på ett upprop som påven gör i encyklikan Fratelli tutti för att “skapa nya samhällsband”, medvetna om att “vars och ens liv är förbundet med de andra: livet är inte tid som går, utan tid för möten (jfr Fratelli tutti, nr. 66)

Att skapa hälsosamma band till materiella saker

Med utgångspunkt i de erfarenheter som vi har som barn och det vi drömmer om för framtiden, reflekterar dessa par över ett hållbart sätt att leva och bidra till det allmänna bästa tillsammans med deras barn. De vill att de ska se att man kan njuta av livet med det man har och att man kan vara hoppfull även då man lider nöd eller ekonomiska svårigheter. Fastan detta år kan vara ett bra tillfälle att reflektera över sitt eget liv.

Lång version