E-bok: »Påven Franciskus katekes om den heliga mässan«

Denna bok innehåller de kateketiska föredrag om den heliga mässan och Eukaristin som påven Franciskus höll på Petersplatsen under de allmänna audienserna mellan november 2017 och december 2018.

ePub ► E-bok: »Katekes om den heliga mässan«.

Mobi ► E-bok: »Katekes om den heliga mässan«.

PDF ► E-bok: »Katekes om den heliga mässan«.

Flera gratis e-böcker.


Under femton audienser – mellan november 2017 och april 2018 – har påven Franciskus förklarat vad den heliga mässan är. Han har talat om dess olika beståndsdelar och deras betydelse för den kristnes liv.

»Genom dessa kateketiska föredrag som börjar idag – sade Påven – vill jag så tillsammans med er återupptäcka den skönhet som döljer sig i eukaristifirandet, och som efter att man upptäckt den ger varje människas liv dess fulla mening. «