54 otázek o Ježíši Kristu a církvi

Tým profesorů historie a teologie na Navarrské univerzitě odpovídá na 54 nejčastějších otázek o Ježíši Kristu a církvi. Knihu je možné stáhnout v elektronické podobě v obvyklých formátech.

54 otázek o Ježíši Kristu a církvi
54 otázek o Ježíši Kristu a církvi. Obrázek: Kristus Pantokrator. Katedrála Proměnění Páně (Cefalù, Sicílie).

Tým, který tuto práci realizoval, jsou profesoři Francisco Varo (ředitel), Juan Chapa , Vicente Balaguer , Gonzalo Aranda , Santiago Ausín a Juan Luis Caballero.

Knížku je možné stáhnout v elektronickém formátu:

Stáhnout ePub   Stáhnout Kindle KFX   Stáhnout PDF


1. Co opravdu víme o Ježíši?

2. Co znamenala hvězda na východě?

3. Proč se slaví narození Ježíše 25. prosince?

4. Co znamená panenství Panny Marie?

5. Oženil se svatý Josef podruhé?

6. Co to bylo vraždění betlémských neviňátek? Zakládá se na historických údajích?

7. Narodil se Ježíš v Betlémě nebo v Nazaretě?

8. Kde a jak se Ježíš narodil?

9. Byl Ježíš svobodný, ženatý nebo vdovec?

10. Dvanáct apoštolů - kdo to byli?

11. Současný stav historického bádání o Ježíšovi.

12. Jak se Ježíš stavěl k postním praktikám tehdejší doby?

13. Kdo to byli evangelisté?

14. Jak byla evangelia napsána?

15. Jakým způsobem se evangelia předala?

16. Jakým jazykem Ježíš mluvil?

17. Jaké vztahy měl Ježíš s římskou říší?

18. Dá se popřít historická existence Ježíše?

19. Která evangelia jsou kanonická a která jsou apokryfy? Jaká to jsou a kolik jich je?

20. Jaké jsou rozdíly mezi kanonickými evangelii a apokryfy?

21. Co říkají apokryfní evangelia?

22. Kdo jsou to gnostikové?

23. Jaké údaje přinášejí o Ježíši římské a židovské zdroje?

24. Kdo to byli farizeové, saduceové, esejci a zéloti?

25. Co přinášejí Kumránské svitky?

26. Co je to knihovna Nag Hammadi?

27. Měl Ježíš sourozence?

28. Kdo to byla Marie Magdalská?

29. Jaký měl Ježíš vztah k Marii Magdalské?

30. O čem je evangelium Marie Magdalské?

31. Bylo normální, že se kolem Ježíše pohybovalo tolik žen?

32. Jaký vliv měl na Ježíše svatý Jan Křtitel?

33. Byl Ježíš učedníkem svatého Jana Křtitele?

34. Jaký byl vztah mezi Petrem a Marií Magdalskou?

35. Co se událo při poslední večeři Páně?

36. Proč byl Ježíš odsouzen na smrt?

37. Kdo to byl Kaifáš?

38. Co je to Sanhedrin?

39. Jaká byla Ježíšova smrt?

40. Jak se vysvětluje vzkříšení Ježíše?

41. Mohlo být Ježíšovo tělo ukradeno?

42. Kdo to byl Josef z Arimatie?

43. Co je podstatou křesťanského poselství?

44. Kdo to byl svatý Pavel? Jak předával Ježíšovo učení?

45. Co říká evangelium o Filipovi?

46. Jak se vysvětlují Ježíšovy zázraky?

47. Opravdu chtěl Ježíš založit církev?

48. Co je to svatý grál? Co má společného se svatým Kalichem?

49. Kdo to byl Poncius Pilát?

50. Jaké měl Ježíš politické postoje?

51. Kdo to byl Konstantin?

52. Co je to Edikt milánský?

53. Co se stalo na Nicejském koncilu?

54. O čem je Jidášovo evangelium?