Archív

Mnoho 1316 výskytů.

Církev jako učitelka modlitby

Svatý otec při pravidelné generální audienci rozebíral téma „Církev jako učitelka modlitby“. Zdůraznil přitom důležitost předávat z generace na generaci „světlo víry s olejem modlitby“. „To je základní úkol církve: modlit se a vychovávat k modlitbě“, řekl papež František.

Poselství preláta (11. dubna 2021)

Poselství preláta (11. dubna 2021)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom prožívali Velikonoce s radostným vědomím toho, že Kristus byl vzkříšen, a zároveň abychom si uvědomovali důvody této radosti, která pochází od něho.

Pastýřské listy
Proces blahořečení Dr. Ernesta Cofiña pokračuje v Římě

Proces blahořečení Dr. Ernesta Cofiña pokračuje v Římě

Druhá fáze procesu blahořečení služebníka Božího Ernesta Cofiña začala odevzdáním dokumentu „positio“. Ernesto Cofiño je považován za otce pediatrie v Guatemale. Dokumentaci bude v této fázi procesu zkoumat Kongregace pro blahořečení a svatořečení.

Zprávy
Poselství preláta (19. března 2021)

Poselství preláta (19. března 2021)

U příležitosti zahájení Roku rodiny a slavnosti svatého Josefa nás Mons. Fernando Ocáriz zve, abychom věnovali zvláštní péči našemu domovu a také abychom vyšli vstříc druhým rodinám a lidem v nouzi.

Pastýřské listy
Duchovní obnova v březnu

Duchovní obnova v březnu

Následující pokyny nám pomůžou udělat si duchovní obnovu tam, kde právě jsme, zvláště v těch případech, kdy nemůžeme setrvat v obvyklých místech modlitby jako je kostel nebo kaple.

Z Opus Dei

«Duch otevírá naše srdce Boží přítomnosti»

Při katechezi Svatého otce z knihovny Apoštolského paláce papež připomněl, že „bez Ducha neexistuje vztah ke Kristu a Otci“. A pokračoval, že skrze milost „nás Duch svatý proměňuje a dává nám zakoušet radostné pohnutí z toho, že nás Bůh miluje jako pravé syny.“

«Stuff», hovoříme bez zábran

«Stuff» je projekt, ve kterém hovoříme se sedmi manžely, kteří pochází z různých zemí a různých prostředí, ale kteří sdílejí stejný neklid: aby jejich děti měly zdravý vztah k materiálním věcem a používaly je zodpovědně.

Další

Ježíšovo lidství nám poskytlo podíl na životě samotné Trojice

Papež František v katechezi vzpomenul, že „Bible nám podává několik příkladů proseb, které Bůh nepřijal“. A to se dá vysvětlit: „ne všechny modlitby jsou správné“. Poznamenal, že existuje jeden klíčový prvek, který působí, že Bůh modlitby vyslyší: Ježíš. Řekl, že „bez Něho nemůže naše modlitba dojít k Bohu, ani si nezasloužíme jeho jméno vyslovit“.