Počet článků: 1545

Panna Maria a měsíc květen

Sv. Josemaría radil, abychom byli v měsíci květnu co nejblíže Panně Marii. V krátkém videu (2 min) hovoří světec o úctě k ní.

Modlíme se se sv. Josemaríou

Poselství

Práce, rodinný život a ostatní běžné aktivity jsou příležitostmi k duchovnímu sjednocení s Ježíšem Kristem.

Opus Dei

Komentář k Evangeliu 1. neděle adventní: "Buďte opatrní, bděte"

Evangelium z 1. neděle adventní (Cyklus B). »Co říkám vám, říkám všem: Bděte!« Bdít znamená především milovat druhé, dívat se na každého s láskou a porozuměním a v každém člověku rozpoznávat Ježíše.

Žijme na křižovatkách dneška

Papež František po prodělané nemoci pokračoval v týdenní katechezi, ve které nám připomněl, že evangelium je určené pro dnešní kulturu a má řešit všechny její problémy.

Z církve a od papeže

Komentář k Evangeliu: Slavnost Ježíše Krista Krále.

Evangelium ze slavnosti Ježíše Krista Krále (Cyklus A). `Přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.' Abychom se mohli těšit z Božího království, musíme milovat tak, jak miloval Ježíš: z kříže, spolu s Marií, s pohledem upřeným na Boha Otce.

Hlásání je pro všechny

Papež František hovořil o radosti ze setkání s Kristem a posléze vyzdvihl, že Ježíš nás se svým poselstvím posílá ke každému člověku bez výjimky.

Z církve a od papeže

Prelát Opus Dei v Helsinkách a Tallinnu

Ve dnech 22.-26. listopadu navštíví prelát Opus Dei Mons. Fernando Ocáriz nový region Střední a severní Evropy.

Od preláta

Petr: „Nikdy jsem nebyl tak šťastný.“

Pedro Ballester, Angličan a student inženýrství, se naučil milovat Boha i přes bolest nevyléčitelné rakoviny. Zemřel ve 21 letech v roce 2018 v Manchesteru. Toto je jeho příběh.

Osobní svědectví

Komentář k Evangeliu 33. neděle v mezidobí: Neboť každemu, kdo má, bude dáno.

Evangelium z 33. neděle z mezidobí (Cyklus A)

Papež shrnuje evangelizaci do radosti

„Ježíši, ty jsi ve mně, chci se s tebou setkávat každý den.“ Touto modlitbou papež vysvětluje, že opravdová radost a z ní vyplývající evangelizace se rodí ze setkání s Ježíšem Kristem.

Z církve a od papeže