Počet článků: 1379

Poselství

Práce, rodinný život a ostatní běžné aktivity jsou příležitostmi k duchovnímu sjednocení s Ježíšem Kristem.

Opus Dei

Panna Maria a měsíc květen

Sv. Josemaría radil, abychom byli v měsíci květnu co nejblíže Panně Marii. V krátkém videu (2 min) hovoří světec o úctě k ní.

Modlíme se se sv. Josemaríou

Motu proprio „Ad charisma tuendum“: otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi připravené Informační kanceláří Opus Dei u příležitosti motu propio „Ad charisma tuendum“

Z církve a od papeže

Motu proprio „Ad charisma tuendum“ papeže Františka

Pracovní překlad motu proprio „Ad charisma tuendum“ („Na ochranu charismatu“)

Z církve a od papeže

Dopis preláta u příležitosti motu proprio „Ad charisma tuendum“

Mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei, píše o motu proprio „Ad charisma tuendum“ („Na ochranu charismatu“) papeže Františka.

Od preláta

Ochrana mladistvých

Dle instrukcí vydaných Svatým stolcem počítá prelatura Opus Dei v České republice a na Slovensku s protokoly na zjišťování pravdivosti obvinění ze zneužívání mladistvých.

Opus Dei

Poselství preláta (20. července 2022)

Prelát Opus Dei připomíná jeden z důvodů radosti, které zažil během nedávných cest v různých městech světa.

Pastýřské listy

Zakončení Roku rodiny: poselství preláta

Mons. Fernando Ocáriz, v den svátku svatého Josemaríi, uvažuje o právě skončeném Roku rodiny.

Od preláta

„Jsem nadšeným knězem“

Kněz na ostrově - osmý z Kanárských ostrovů -, který má stěží 1000 obyvatel. V současné době je farářem v Arrecife (Lanzarote), kde se stará o dvě farnosti a všude se snaží s úsměvem přinášet evangelium.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Petr a Jan

Papež František pokračoval v cyklu katechezí věnovaný stáří a zaměřil se na dialog v evangeliu mezi vzkříšeným Ježíšem a Petrem.

Z církve a od papeže