Životopis svatého Josemaríi Escrivá

Video o délce 7 minut vypráví o životě svatého Josemaríi Escrivá de Balaguer (1902 - 1975), zakladatele Opus Dei. Tento kněz hlásal povolání ke svatosti v každodenním životě. „Musíme být kontemplativními dušemi uprostřed světa, které se snaží proměnit svou práci v modlitbu“, říkal. Byl svatořečen v roce 2002 Janem Pavlem II.

Svatý Josemaría Escrivá
Sním – a můj sen se mezitím stal skutečností – jak nesčetné množství Božích dětí posvěcuje svůj život jakožto obyčejní lidé a podílejí se na námahách, nadějích a úsilích svých bližních.