Poselství

Práce, rodinný život a ostatní běžné aktivity jsou příležitostmi k duchovnímu sjednocení s Ježíšem Kristem.

Kněží a Opus Dei

Diecézní kněží se mohou připojit ke Kněžské společnosti svatého Kříže, která je neodlučitelně spojená s prelaturou Opus Dei.

Spolupracovníci

Spolupráce na apoštolské práci prelatury těch, kdo nepatří do Opus Dei, může nabývat různých forem.