Prelatura Opus Dei: důležité momenty

28. listopadu 1982 povýšil Jan Pavel II. apoštolskou konstitucí „Ut sit“ Opus Dei na osobní prelaturu: několik krátkých videí a textů o její právní struktuře a apoštolském poslání.

Organizace prelatury

Prelaturu v souladu s kanonickým právem a vlastními stanovami Opus Dei řídí prelát. Sídlo má v Římě.