Počet článků: 177

Komentář k obrazu Povolání svatého Matouše od Caravaggia

Když odtamtud šel Ježíš dál, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním (Mt 9, 9).

Křesťanský život

Pro mne život je Kristus. Souřadnice pro život, který je zaměřen na Ježíše Krista.

Ježíš Kristus je počátkem a hlavním principem života křesťana. Život modlitby, výchova citů, vnitřní svoboda, duchovní boj, poslání... to vše se sbíhá v Kristu: žít s Kristem, žít jeho život v našem životě.

Křesťanský život

Nazval jsem vás přáteli (V): Hle, jak dobří přátelé

Přátelství, které nabízí křesťan lidem ve svém okolí, bylo vždy důvodem k obdivu. S postupujícím časem se objevují stále nová dějiště a nové výzvy.

Křesťanský život

Nazval jsem vás přáteli (IV): Nejlepší pojistka na život

Přátelství mezi lidmi povolanými ke stejnému poslání umožňuje, aby bylo vždy cestou naplněnou štěstím.

Křesťanský život

Nazval jsem vás přáteli (III): V široké síti vztahů

Nechat se druhými milovat je způsob, jak dát Bohu ve svém životě prostor. Ježíš tak činil do posledních chvil na zemi.

Křesťanský život

Kde nás Bůh chce mít: Vytvářejme jednotu života (II)

Druhá část o jednotě života. Autor uvažuje o nutnosti přijmout místo, kam nás Bůh postavil, a zde hledat jeho přítomnost.

Křesťanský život

„V duchu a v pravdě“: Vytvářejme jednotu života (I)

Jednota života je podstatným rysem ducha Opus Dei. Tento úvodník představuje ve dvou částech některé z jeho projevů.

Křesťanský život

Zdravý plod identity

Naše identita se utváří neustále, na počátku, v průběhu i na konci života. V tomto článku, posledním z řady těch, které pojednávají o formaci osobnosti z křesťanského pohledu, se rýsuje cíl tohoto závodu, jímž je spočinutí naší křehké identity v identitě Boží.

Křesťanský život

Pravá láska k sobě samému

Nový text z řady zaměřené na formaci osobnosti. Tentokrát se zaměřuje na poznání sebe samého, se všemi ctnostmi i nedostatky, jež jsou nutné k tomu, aby byl člověk šťastný.

Křesťanský život

Nazval jsem vás přáteli (II): Abyste rozjasnili zemi

„Nové přikázání“, které nám Ježíš svěřil na konci svého pozemského života, dodává lidskému přátelství nový rozměr: jedná se o skutečný apoštolát.

Křesťanský život