Počet článků: 248

Numerářky auxiliar: Domov, který se šíří do celého světa

Numerářky auxiliar: specifické povolání, které posiluje a pečuje o rodinná pouta v Opus Dei.

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať je to láska (IX): Je mé rozhodnutí správné?

„V průběhu rozlišování našeho vlastního povolání nejsme nikdy sami, protože každé povolání se rodí a formuje v Církvi.“

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať je to láska (VII): Povolání k manželství

Bůh žehná normálnímu rodinnému životu a chce být jeho součástí. Procházka knihou Tobiáš nám může pomoci takový život znovu objevit.

Texty k rozjímání

První neděle svatého Josefa

Rozjímání na první neděli svatého Josefa. Navrhovaná témata jsou. Pobožnost sedmi nedělí sv. Josefa, Poslání Ježíšova otce, Patron Církve a Díla.

Texty k rozjímání

V chladné noci betlémského kraje

Mezi pastýři u betlémských jesliček, nebe sestupuje na zem. Vánoční příběh.

Křesťanský život

54 otázek o Ježíši Kristu a církvi

Tým profesorů historie a teologie na Navarrské univerzitě odpovídá na 54 nejčastějších otázek o Ježíši Kristu a církvi. Knihu je možné stáhnout v elektronické podobě v obvyklých formátech.

Ježíš Kristus

Buržoazní křesťanství

Přirovnáním Božího království k pokladu, kvůli kterému člověk prodá všechno, Ježíš vzdaluje křesťanství od hodnot jako jsou bezpečí nebo stabilita a zaměřuje ho na riskování, poslání a dobrodružství zlepšovat svět.

Křesťanský život

54. O čem je Jidášovo evangelium?

Jedna z 54 častých otázek o Ježíši Kristu a církvi, na které odpovídá tým profesorů historie a teologie Navarrské univerzity.

Ježíš Kristus

53. Co se stalo na nicejském koncilu?

Jedna z 54 častých otázek o Ježíši Kristu a církvi, na které odpovídá tým profesorů historie a teologie Navarrské univerzity.

Ježíš Kristus

Rozjímání na svátek svatého Severína, mučedníka

Témata k rozjímání: Jednota je dar; Potěšit Boha, a aby svět uvěřil; Společenství nás otevírá druhým lidem

Texty k rozjímání