Ochrana soukromí na těchto stránkách je popsána níže a je v souladu se stávajícími předpisy ohledně databází, e-obchodu a používání osobních údajů.

Prohlášení Informační kanceláře Opus Dei v České republice

Adresa: U Písecké brány 24, 160 00 Praha 6, CZ

Kontakt: +420 220580472

Email: praha@opusdei.cz

----------------------------------------------------------------------------------

(English version)

a) Identity of the owner of this website

To comply with the provisions of Law 34/2002, of July 11, 2002, Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (Law of Information Society Services and Electronic Commerce; hereinafter, LSSI), below is some general information about this Website:

Owner: Prelature of Opus Dei

Address: Calle Diego de León 14, 28006 - Madrid (Madrid - Spain)

Contact: info.es@opusdei.org or by phone +34 91 563 47 82

NIF (Tax ID Number): R2800621A

This website is registered under the name of the Prelature of Opus Dei.

To ensure that the Website meets criteria of transparency, clarity, and simplicity, the Prelature of Opus Dei informs the User that any suggestions or questions can be directed to the Prelature by telephone (+34 91 563 47 82) or email (info.es@opusdei.org).

The User agrees to make use of the services, products, and utilities offered by this Website in accordance with the Law, and in accordance with morality, accepted customs, and public order.

b) Purpose

The Prelature of Opus Dei provides the content and services that are available on this Website, subject to its published terms and its Privacy Policy.

Access to this Website or its use in any way makes one a "User" and implies the unreserved acceptance of each and every one of the published terms and the Privacy Policy. The Prelature of Opus Dei reserves the right to modify these terms and its Privacy Policy at any time. Consequently, it will be the responsibility of every User to carefully read the published terms and the current Privacy Policy; in the event that you disagree with any of the terms set forth herein, you must refrain from using this Website.

Likewise, the User is warned that, on occasion, Particular Conditions may be established for the use of specific contents and/or services on the Website. The use of said contents or services implies the acceptance of these specific Particular Conditions.

Ochrana osobních údajů a soubory cookies

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

Za účelem splnění svých povinností vyplývajících Informační kanceláři Opus Dei v České republice (dále jen „Informační kancelář“) ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Vás, jako správce zpracovávající Vaše osobní údaje, informuje o podrobnostech jejich zpracování a Vašich právech souvisejících s jejich zpracováním.

Informační kancelář zpracovává Vaše osobní údaje za účelem realizace své činnosti, jako je například vyřizování Vašich žádostí o poskytnutí informací, zpracovávání Vašich připomínek a dotazů, zasílání newsletterů, zpracování Vašich žádostí o kontaktování Vámi zvoleným způsobem (telefonem, e-mailem, poštou)

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném rozsahu, zahrnujíc Vámi poskytnuté základní kontaktní a identifikační údaje a informace. Osobní údaje zpracovává Informační kancelář jako správce, případně její smluvní zpracovatelé, automatizovaně nebo jinými prostředky.

Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu s Informační kanceláří, popřípadě jejím smluvním zpracovatelem.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vás Informační kancelář upozorňuje na Vaše práva se zpracováním související, a sice:

- právo na přístup k osobním údajům

- právo na opravu osobních údajů

- právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem

-právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich vzniku v důsledku zpracování osobních údajů.

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky ukládány na hd počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její další používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Informační kanceláře používají cookies. Na základě anonymních datových objektů se například sleduje celkový počet návštěvníků těchto stránek.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využívat některé funkce těchto stránek.

-----------------------------------------------------------------------------------

(English version)

PRIVACY POLICY

In compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, of April 27, 2016, concerning the protection of natural persons in regard to the managing of personal data (General data protection regulation, RGPD ), we inform you that personal data, including photographs, appearing on this website may be processed by the Prelature of Opus Dei to attend to, handle and properly manage queries, comments, incidents or suggestions received, as well as for the following purposes: inform publicly about events and celebrations, attend to your requests for information, process requests to receive the newsletter or other subscriptions, and to ensure proper attention to our communications with you, as well as to keep you informed, in matters related to the specific purpose of Opus Dei, either by means of electronic devices or mobile devices.

Those who own information provided to this Website are informed and unequivocally and expressly agree that the Prelature of Opus Dei, as the entity responsible for the managing of personal information, will be able to use, assign and, where appropriate, internationally transfer this personal information, including photographs of the user, for its legitimate purposes, as may also persons and entities directly related or necessary for the fulfillment of the spiritual purposes of this Entity. The Prelature of Opus Dei, in accord with its legitimate interests, may use the information in ways that are strictly necessary for the internal administration and the statistical analysis of visits to this Website.

In keeping with our commitment to ensure people’s privacy, the Prelature of Opus Dei considers it a priority to maintain carefully the confidentiality of all the information that you may have entrusted to us and has the technical, organizational and human resources necessary to ensure that only authorized personnel have access to your data, and in all cases with full respect for your privacy.

We inform you that at any time you can exercise your right to access, rectify, delete and challenge your personal data, by sending a letter, accompanied by a copy of an official identification document, addressed to the Prelature of Opus Dei, Diego de León 14, 28006 - Madrid (Spain) or by email to dpo@opusdei.org.

Last modified: February, 2020.

COOKIE POLICY

Because personal cookies are not used in the website, no cookie policy is included.

The copyright of the materials published on this site changes according to their origin:

- Texts of the Holy Father, of his predecessors and, in general, of the magisterium of the Church: © Libreria Editrice Vaticana.

- Texts of St. Josemaría: © Fundación Scriptor.

- Texts of the Prelate of Opus Dei and his predecessors, texts published in the "Christian Life" section, and other texts published on this website not mentioned in the previous points: © Fundación Studium.

- Unless otherwise indicated, photographs come from photo banks protected by copyright whose services have been contracted for this page or from authors who have allowed their images to be used under a Creative Commons license. The institutional images that can be found at this link are protected by copyright © Prelature of the Holy Cross and Opus Dei.

If you wish to use any of the materials on this page, please write to redaccion@opusdei.org. The reproduction, distribution and diffusion of audiovisual media, recordings, texts and photographs is prohibited without the express authorization of the holders of those copyrights.