1. TOTOŽNOST MAJITELE

Aby se vyhovělo nařízení zákona 34/2002 z 11. července o službách společnosti o informacích a elektronickém obchodu, jsou dále uvedeny obecné informace o těchto internetových stránkách:

- Majitel: Prelatura Opus Dei

- Adresa: Ulice Diego de León 14, 28006 Madrid (Španělsko)

- Kontakt: dpo@opusdei.org nebo telefon +34 91 563 47 82

- DIČ (Daňové identifikační číslo): R2800621A

Tyto webové stránky jsou majetkem Prelatury Opus Dei. S cílem zajistit, aby používání webových stránek splňovalo kritéria transparentnosti, jasnosti a jednoduchosti, Prelatura Opus Dei informuje uživatele, že s případnými podněty, pochybnostmi nebo dotazy se mohou obracet na Prelaturu Opus Dei na telefonním čísle +34 91 563 47 82 nebo na elektronickou adresu dpo@opusdei.org.

Uživatel se zavazuje využívat informace a služby nabízené těmito webovými stránkami v souladu se zákonem a v souladu s dobrými mravy, přijatými zvyklostmi a veřejným pořádkem.

2. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Prelatura Opus Dei poskytuje obsah a služby dostupné na těchto webových stránkách v souladu se zveřejněnými podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů. Přístupem na tyto webové stránky nebo jejich jakýmkoli používáním se stáváte „uživatelem“ a bez výhrad přijímáte všechny a jednotlivé zveřejněné podmínky a Zásady ochrany osobních údajů, přičemž Prelatura Opus Dei si vyhrazuje právo je kdykoli změnit. V důsledku toho je povinností každého uživatele pečlivě si přečíst zveřejněné podmínky a platné Zásady ochrany osobních údajů; v případě nesouhlasu s některým z bodů zde uvedených nebude tyto stránky používat.

Uživatel se rovněž upozorňuje, že v některých případech mohou být stanoveny „Zvláštní podmínky“ pro používání konkrétního obsahu a/nebo služeb na těchto webových stránkách. Používání uvedeného obsahu nebo služeb znamená souhlas s těmito „Zvláštními podmínkami“, jež jsou v nich specifikované.

Ochrana osobních údajů a soubory cookies

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) vás informujeme, že osobní údaje, včetně fotografií, shromážděné na těchto webových stránkách může Prelatura Opus Dei zpracovávat za účelem vyřízení, zpracování a řádné správy zaslaných dotazů, připomínek, incidentů nebo podnětů, jakož i pro následující účely: k informování veřejnosti o událostech a oslavách, při odpovědi na vaši žádost o informace, při registraci k odběru newsletteru nebo jiných odběrů a k zajištění správného zpracování naší komunikace s vámi, jakož i k vašemu informování, ať už elektronickými prostředky nebo mobilními zařízeními v souvislosti s vlastními účely Opus Dei.

Majitelé údajů, kteří je těmto webovým stránkám poskytli, se tímto informují, že výslovně a jednoznačně souhlasí s tím, že Prelatura Opus Dei jako správce údajů může zpracovávat, podstupovat a případně mezinárodně předávat osobní údaje, včetně fotografií uživatele, pro své oprávněné účely, jakož i osobám a subjektům přímo souvisejícím nebo nezbytným pro plnění duchovních cílů tohoto právního subjektu. Prelatura Opus Dei může v rámci ochrany svého oprávněného zájmu zpracovávat údaje, které jsou nezbytně nutné pro vnitřní správu a statistickou analýzu návštěvnosti těchto webových stránek.

V souladu s naším závazkem k ochraně soukromí je prioritou Prelatury Opus Dei zachovávat co nejpřísnější důvěrnost všech informací, které jste nám případně svěřili, a disponuje nezbytnými technickými, organizačními a lidskými zdroji, aby zajistila, že k vašim údajům budou mít přístup pouze oprávnění pracovníci, a to v každém případě při plném respektování vašeho soukromí.

Informujeme vás, že svá práva na ochranu osobních údajů můžete kdykoli uplatnit písemně na adrese Prelatura Opus Dei, ulice Diego de León 14, 28006 - Madrid (Španělsko) nebo e-mailem na adrese dpo@opusdei.org spolu s kopií vašeho oficiálního dokladu totožnosti.

ZÁSADY UCHOVÁVÁNÍ COOKIES

Vzhledem k tomu, že na těchto webových stránkách (www.opusdei.org) nejsou zpracovávány žádné osobní ani behaviorální soubory cookies, nejsou tyto zásady zahrnuty.

Poslední úpravy: únor 2020

Autorská práva k materiálům zveřejněným na těchto webových stránkách se mění v závislosti na jejich původu:

- Texty Svatého otce, jeho předchůdců a obecně církevního magisteria: © Libreria Editrice Vaticana a RadioVaticana.cz

- Texty svatého Josemaríi: © Scriptor S.A. a Fundación Studium

- Texty preláta Opus Dei, jeho předchůdců, texty publikované v sekci „Křesťanský život“ a další texty publikované na těchto webových stránkách, které nebyly zmíněny v předchozích bodech: © Fundación Studium

- Pokud není uvedeno jinak, fotografie pocházejí z fotobank chráněných autorskými právy, jejichž služby byly pro tuto stránku smluvně zajištěny, nebo od autorů, kteří poskytli licenci k použití svých snímků pod licencí Creative Commons. Snímky institucionální povahy, které lze nalézt na tomto odkazu, jsou chráněny autorským právem © Prelatura Svatého Kříže a Opus Dei.

Pokud si přejete použít některý z materiálů na této stránce, napište na e-mailovou adresu redaccion@opusdei.org. Reprodukce, distribuce a šíření audiovizuálních nosičů, nahrávek, textů a fotografií je bez výslovného souhlasu držitelů těchto autorských práv zakázána.