Viaceré vypočuté prosby na príhovor Guadalupe, Izidora, Dory a José María Hernández
Svätý Otec pozýva v októbri k modlitbe svätého ruženca za Cirkev

Aktuality o Prelátovi

Monsignor Ocáriz nás žiada, aby sme v tomto mesiaci október veľkoryso nasledovali Pápežovu petíciu

Monsignor Ocáriz nás žiada, aby sme v tomto mesiaci október veľkoryso nasledovali Pápežovu petíciu

Prelát povzbudzuje všetkých členov Diela, spolupracovníkov a tých, ktorí sa podieľajú na apoštolskej práci Opus Dei, aby veľkoryso podporili túto pápežovu túžbu, aby sa modlili ruženec k našej Matke, Panne Márii a svätému Michaelovi, ktorý chráni Cirkev.

Aktuality o Pápežovi

Slovák ako repa

Slovák ako repa

Pred nedávnom sme sa vrátili z kňazskej vysviacky 33 diakonov prelatúry Opus Dei, ktorá bola 5. mája v kostole sv. Eugénia. Zo Slovenska sa jej...

Dôležitosť nebyť sám

Dôležitosť nebyť sám

"Sme v kríze a chceme sa rozísť." V ťažkých chvíľach pomoc iných kresťanských párov môže byť rozhodujúca pre to, aby to nevzdali. Štvrté video zo...

Oplatí sa to

Oplatí sa to

Toto je príbeh o Sole a Juampi, argentínsky pár, ktorý hovorí o svojom manželskom živote. "Oplatí sa to" je posledná zo série šiestich videí, ktoré...

Sociálne projekty

V srdci Bronxu

V srdci Bronxu

Rozhovor s Alice Trimmerovou, ktorá pôsobila 9 rokov ako...

Myšlienka dňa

„Pane, neviem ako sa modliť.“

Napísal si mi: „Modliť sa znamená hovoriť s Bohom. Ale o čom?“ – O čom? O ňom, o sebe: o tvojich radostiach, smútkoch, o úspechoch a zlyhaniach, o vznešených túžbach, o bežných starostiach... o slabostiach! A o tvojej vďake a tvojich prosbách, o Láske a odprosení. Jedným slovom: spoznávať Jeho a spoznávať seba: »zblížiť sa!« (Cesta, 91)

Ako sa máme modliť? Odvažujem sa tvrdiť, a nebojím sa, že by som sa zmýlil, že existuje mnoho, nekonečne mnoho spôsobov, ako sa modliť. No ja by som si pre vás prial skutočnú modlitbu Božích detí, a nie len slovné cvičenia pokrytcov, ktorí by si mali vypočuť Ježišove slová: ,,Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane,´ vojde do nebeského kráľovstva ...