„Cesta“ má už 80 rokov

home
„Cesta“ má už 80 rokov

Drobná kniha svätého Josemaríu bola prvýkrát vydaná 29. septembra 1939. Prinášame niekoľko príbehov z východnej Afriky o ľuďoch, ktorí si túto knihu zamilovali, a o ...

Podpora mieru vo svete

Od Pápeža

Modlitbový úmysel pápeža na január 2020: Modlime sa, aby kresťania, ľudia vyznávajúci iné náboženstvá a všetci ľudia dobrej vôle podporovali mier a spravodlivosť vo svete.

Myšlienka dňa

„Verím v Teba, že si môj Otec.“

Ježiš sa modlí v Olivovej záhrade: „Pater mi“„Abba, Pater“. Boh je môj Otec, aj keď mi posiela utrpenie. Jeho láska je nežná aj vtedy, keď ma zraňuje. Ježiš trpí, aby splnil Otcovu vôľu... A ja, ktorý chcem takisto plniť najsvätejšiu Božiu vôľu a nasledovať tak Majstrove kroky, budem azda nariekať, ak bude mojím spoločníkom na ceste utrpenie? Ono je neklamným znamením môjho synovstva: veď Boh so mnou zaobchádza tak, ako zaobchádzal so svojím Božským Synom (Krížová cesta, 1.zastavenie, č.1)

Z dôvodov, ktoré s predchádzajúcimi riadkami veľmi nesúvisia – no ktoré Ježiš, nachádzajúci sa tu pred nami vo Svätostánku určite dobre pozná, som si v živote osobitne uvedomil, že som Božím synom a zakúsil radosť z toho, že som sa mohol ponoriť do srdca môjho Otca; aby som sa napravil, aby som sa očistil, aby som mu mohol slúžiť, aby som ...

Newsletter