​Vplyv krajiny cédrov

​Vplyv krajiny cédrov

Pablo strávil niekoľko rokov v Libanone, kde pomáhal v apoštolskej práci Opus Dei. Pri pohľade do minulosti spomína na zážitky a na všetko, čo sa ...

So srdcom pre seniorov

So srdcom pre seniorov

Ako na mnohých iných miestach, aj Rafov domov dôchodcov musel počas epidemiologickej situácie súvisiacej s koronavírusom zintenzívniť úsilie v oblasti starostlivosti o starších ľudí s ...

Myšlienka dňa

„Vždy Ho máte po boku.“

Ako zázračne pôsobí Svätá Eucharistia na skutky – a ešte skôr na ducha – tých, ktorí ju často a nábožne prijímajú. (Vyhňa, 303)

Ak ťa ľudia nadšene oslavovali pre kus chleba – hoci zázrak rozmnoženia chlebov bol veľký – čo by sme mali robiť my za všetky tie dary, ktoré sme od teba dostali, a zvlášť za to, že sa nám bezhranične odovzdávaš v Eucharistii?

Dobré dieťa, tu na zemi zamilovaní bozkávajú to, čo prichádza od milovaného: kvety, list, darček na pamiatku... – A ty... mohol ...

Newsletter