Skvelý mechanik

Skvelý mechanik

Pri servisnej prehliadke našej dodávky nenašli nič zvláštne. Mali sme v pláne prejsť asi 5000 kilometrov. Počas jazdy som však počul divný silný hluk. Rozhodol ...

Hľadanie práce

Hľadanie práce

Hľadanie práce môže byť jedným z najnáročnejších období profesionálneho života. Prečítajte si príbeh o tom, ako príhovor Dory del Hoyo pomohol jednému mladému mužovi nájsť ...

Myšlienka dňa

„Premenenie Pána.”

Nebo. »Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.« Nepovzbudzujú ťa tieto prísľuby apoštola do boja? (Cesta, 751)

„Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.“

Ježišu, aké len musí byť ťa vidieť, môcť s tebou hovoriť! A zostať tam stáť, kontemplujúc tvoju tvár, ponorený do nesmiernosti tvojej nádhery a nikdy, nikdy neprestať na teba hľadieť! Ó Ježišu, smieť ťa uvidieť! Hľadieť na teba a ostať ranený láskou k tebe ...

Newsletter