Správa od preláta - september 2019

home
Správa od preláta - september 2019

Don Fernando v septembrovom posolstve poukázal aj na to, že pohľad na Pannu Máriu pod Krížom nám môže pomôcť o niečo viac porozumieť zmyslu utrpenia.

Pracovať svedomito

Iné čnosti
Pracovať svedomito

Pre toho, kto chce byť svätý, nestačí iba pracovať: musí pracovať dobre a usilovne, musí sa vedieť vyrovnávať s neúspechmi a vo svojich každodenných...

Správa od preláta - jún 2019

home
Správa od preláta - jún 2019

Aj keď sa radosť nemusí prejavovať rovnakým spôsobom v každej chvíli a vo všetkých okolnostiach, vždy môžeme žiť radostne – v momentoch keď sa cítim...

Myšlienka dňa

„...aby ste sa každý jeden stali druhým Kristom.“

Stálo ťa veľa postupne odstraňovať a zabúdať na všetky svoje drobné starosti, osobné ambície: malé a banálne, ale zakorenené. – Namiesto toho si získal istotu, že tvojou radosťou i záujmom sú tvoji bratia, a iba oni, pretože si sa v blížnom naučil objaviť Ježiša Krista. (Brázda, 765)

Možno si niektorí z vás budú myslieť, že hovorím iba o okruhu vybraných osôb. Nedajte sa oklamať vlastnou zbabelosťou či pohodlnosťou. Snažte sa i vy precítiť Božie naliehanie, aby ste sa každý jeden stali druhým Kristom, ipse Christus, samotným Kristom, jednoducho aby váš život bol v súlade s vašou vierou, aby svätosť, o ktorú sa máme usilovať, nebola len nejakou ...

Newsletter

Vašu emailovú adresu použijeme len na zasielanie newsletterov a to v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov. Odoberanie môžete kedykoľvek zrušiť.

Ochrana súkromia a cookies