Správa od preláta - september 2019

home
Správa od preláta - september 2019

Don Fernando v septembrovom posolstve poukázal aj na to, že pohľad na Pannu Máriu pod Krížom nám môže pomôcť o niečo viac porozumieť zmyslu utrpenia.

Pracovať svedomito

Iné čnosti
Pracovať svedomito

Pre toho, kto chce byť svätý, nestačí iba pracovať: musí pracovať dobre a usilovne, musí sa vedieť vyrovnávať s neúspechmi a vo svojich každodenných...

Úsmev a radosť

home
Úsmev a radosť

Prvý úsmev je úsmev Boha. Radosť, s ktorou Stvoriteľ hľadí na svoje tvory, by mala byť pevným základom nášho pokoja.

Správa od preláta - jún 2019

home
Správa od preláta - jún 2019

Aj keď sa radosť nemusí prejavovať rovnakým spôsobom v každej chvíli a vo všetkých okolnostiach, vždy môžeme žiť radostne – v momentoch keď sa cítim...

Myšlienka dňa

„Skrytá nádhera vnútorného života.“

Až doteraz si nechápal posolstvo, ktoré my kresťania prinášame ostatným ľuďom: skrytú nádheru vnútorného života. Aký nový svet pred nimi otváraš! (Brázda, 654)

Koľko nových vecí si odhalil! – Predsa si však niekedy trochu naivný a myslíš si, že si už všetko videl, všetkému rozumieš… Potom sa však svojimi rukami dotkneš jedinečného a nesmierneho bohatstva pokladov Pána, ktorý ti bude vždy ukazovať ,,nové veci“, keď ty budeš odpovedať s jemnosťou a láskou. A tak pochopíš, že si na začiatku cesty, pretože svätosť spočíva v ...

Newsletter