Niekoľko tipov, ako čeliť karanténe

Extra
Niekoľko tipov, ako čeliť karanténe

V súvislosti so zdravotnými rizikami vyplývajúcimi zo šírenia sa koronavírusu (COVID-19) boli v mnohých krajinách vydané odporúčania čo najviac obmedziť sociálne aktivity a snažiť sa ...

Správa od preláta – marec 2020

Od Preláta
Správa od preláta – marec 2020

Ako prípravu na slávnosť svätého Jozefa nám Mons. Fernando Ocáriz navrhuje, aby sme sa utiekali k svätému Jozefovi, vernému Božiemu služobníkovi, ktorý bol vždy s ...

Myšlienka dňa

„Kvetná nedeľa.“

Skutkami služby môžeme Pánovi pripraviť ešte väčší triumf, ako bol jeho príchod do Jeruzalema... Pretože už nebude žiaden Judáš, ani Getsemanská záhrada, ani temná noc... Podarí sa nám zapáliť svet ohňom, ktorý on priniesol na zem!... A svetlo pravdy – náš Ježiš – ožiari mysle ľudí v dni bez konca. (Vyhňa, 947)

Čítame dnes tieto slová hlbokej radosti: Jeruzalemské deti s olivovými ratolesťami v rukách išli v ústrety Ježišovi a nadšene volali: Hosanna na výsostiach.

V túto Kvetnú nedeľu, keď náš Pán vstupuje do rozhodujúceho týždňa pre našu spásu, nechajme tak všetky povrchné úvahy a prejdime k tomu hlavnému, k tomu, čo je naozaj dôležité. Pozrite sa, to, o čo by nám ...

Newsletter