Neznáma infekcia

Ernesto Cofiño
Neznáma infekcia

Môj vnuk mal šesť dní vysokú teplotu. Antibiotiká, ktoré užíval posledné štyri dni, zrejme nemali žiaden účinok.

Na prekvapenie lekárov

Na prekvapenie lekárov

Keď môjmu synovcovi diagnostikovali autoimunitné ochorenie, začala som sa modliť ku Guadalupe. Na prekvapenie lekárov, dieťa ukončilo liečbu bez akýchkoľvek dlhodobých následkov.

Úloha citov v osobnej formácii

Úloha citov v osobnej formácii

Niektorí ľudia majú tendenciu považovať formáciu za vedomosti, no také poňatie nestačí. Dospieť k celistvosti osoby si vyžaduje vnímať formáciu ako bytie. Ide o oveľa ...

Práca a odpočinok

Práca
Práca a odpočinok

Božie volanie k práci sa vzťahuje aj na odpočinok. „Striedanie práce a odpočinku, vpísané do ľudskej prirodzenosti, chce sám Boh, ako to vidno v stati ...

Myšlienka dňa

„Vôľa. Energia. Príklad.“

Vôľa. Energia. Príklad. To, čo sa má vykonať, vykonaj. Bez váhania a bez ďalších ohľadov. Len tak sa Terézia z Ávily stala svätou Teréziou a Inigo svätým Ignácom z Loyoly. Boh a odvaha! »Regnare Christum volumus!« Chceme, aby vládol Kristus! (Cesta, 11)

,,Miles” – vojakom nazýva Apoštol kresťana.

Nuž, v tomto požehnanom boji lásky a pokoja o šťastie všetkých duší sú v Božích radoch unavení, hladní a ranami pokrytí vojaci…, ale veselí: v srdciach nesú bezpečné svetlá víťazstva. (Brázda, 75)

Nevieš, či to, čo sa ťa zmocnilo, je fyzická únava, alebo nejaký druh vnútornej únavy, alebo oboje naraz…: bojuješ bez boja, bez túžby ...

Newsletter