Otec Andrej Matis, prvý slovenský kňaz Opus Dei

Play

Otec Andrej Matis, prvý slovenský kňaz Opus Dei

V sobotu 5. septembra bol vysvätený Andrej Matis, prvý slovenský kňaz Opus Dei. Primičné sv. Omše budú: -Bratislava, 12. septembra. 17h. Kostol Františkánov -Dolný Kubín , 15. septembra. 10h. Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Myšlienka dňa

„Máš chyby... a aké chyby!“

Neľakaj sa, ani neklesaj na mysli, keď zistíš, že máš chyby... a aké chyby! – Bojuj, aby si ich vykorenil. A zatiaľ čo bojuješ, ver tomu, že je dobré, keď cítiš všetky tie slabosti, pretože keby si ich necítil, bol by si pyšný. A pýcha nás vzďaľuje od Boha. (Vyhňa, 181)

Ježišu! Kiež by sme my, stretávajúci sa v tvojej láske, vytrvali! Kiež by sme vedeli na skutky premeniť túžby, ktoré ty sám prebúdzaš v našich srdciach! Pýtajte sa často: A ja? Prečo som na svete? A tak sa budete usilovať o dokonalé a láskyplné dokončenie všetkého, čo denne robíte a budete venovať veľkú pozornosť aj maličkostiam. Budete nasledovať príklad svätých ...

Newsletter