​Páčiť sa Bohu

​Páčiť sa Bohu

​Pánova výzva „buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48) spočíva v tom, že máme žiť ako Božie deti, ktoré vedia, že ...

Duchovná obnova - február 2021

home
Duchovná obnova - február 2021

Spravte si duchovnú obnovu doma. Situácia, ktorú prežívame, nie je bežná, no sv. Josemaría nás naučil vidieť za všetkým milujúcu Božiu ruku, ktorá i zo ...

Myšlienka dňa

„Prežívať neobyčajné Spoločenstvo Svätých.“

Spoločenstvo Svätých. – Ako ti to vysvetliť? – Vieš, čo znamená transfúzia krvi pre telo? Približne to isté znamená spoločenstvo svätých pre dušu. Prežívajte neobyčajné Spoločenstvo Svätých a každý z vás vo chvíli vnútorného boja, ako aj v čase odbornej práce pocíti radosť a silu z toho, že nie je sám.(Cesta, 544-545)

Zišli sme sa tu, consummati in unum!,[290] zjednotení v modlitbe a úmysloch, pripravení začať túto chvíľu rozhovoru s Pánom s obnovenou túžbou byť účinnými nástrojmi v jeho rukách. Pred sviatostným Ježišom – ako radostne vyznávam vieru v skutočnú prítomnosť Pána v Eucharistii! – modlitbou rozmnožte vo vašich srdciach túžbu rozniesť ich silný tlkot do všetkých končín zeme, až do posledného kútika ...

Newsletter