Fotografie: Monica de Solís.

Podpora mieru vo svete

Od Pápeža

Modlitbový úmysel pápeža na január 2020: Modlime sa, aby kresťania, ľudia vyznávajúci iné náboženstvá a všetci ľudia dobrej vôle podporovali mier a spravodlivosť vo svete.

List preláta (1. novembra 2019)

List Preláta
List preláta (1. novembra 2019)

Pastiersky list Mons. Fernanda Ocáriza o priateľstve. „Ak chceme s niekým nadviazať skutočné priateľstvo, musíme v sebe rozvinúť schopnosť hľadieť na neho s láskou, pozerať ...

Zázrak bol v jeho rukách

Zázrak bol v jeho rukách

Manuel bol dlhé roky presvedčený ateista, až kým jeho čisto racionálne vnímanie sveta nenarušila jedna správa: „Zázračné“ uzdravenie rúk jeho otca otvorilo cestu ku svätorečeniu ...

Nádherný obraz betlehema

Od Pápeža
Nádherný obraz betlehema

Počas návštevy talianskeho Greccia, v ktorom na popud svätého Františka z Assisi v roku 1223 prvýkrát zinscenovali scénu Ježišovho narodenia, Svätý Otec odovzdal Cirkvi apoštolský ...

Myšlienka dňa

„Urobte príjemný život ostatným.”

Kým budeš presvedčený o tom, že ostatní musia neustále dbať o tvoje potreby, kým sa nerozhodneš slúžiť – v skrytosti a nepovšimnutý –, dovtedy bude vzťah s tvojimi bratmi, s tvojimi kolegami, s tvojimi priateľmi neustálym zdrojom mrzutostí a zlej nálady…: pýchy.(Brázda, 712)

Keď ti padne zaťažko prejaviť niekomu láskavosť či službu, mysli na to, že je Božím dieťaťom; pripomeň si, že nám Pán prikázal, aby sme sa navzájom milovali. – Ba čo viac: denne vnikaj hlbšie do tohto evanjeliového príkazu, nezostávaj na povrchu. Vyvodzuj z neho dôsledky – nie je to ťažké – a prispôsobuj svoje správanie v každom okamihu týmto požiadavkám. (Brázda, 727)

Buď ...

Newsletter