Neznáma infekcia

Ernesto Cofiño
Neznáma infekcia

Môj vnuk mal šesť dní vysokú teplotu. Antibiotiká, ktoré užíval posledné štyri dni, zrejme nemali žiaden účinok.

Myšlienka dňa

„Práca, znamenie Božej lásky.“

Hovoríš mi, že ti veľmi pomáha táto myšlienka: koľko obchodníkov sa už od čias prvých kresťanov stalo svätými? A chceš dokázať, že je to možné i dnes… – Pán ťa neopustí v tomto úsilí. (Brázda, 490)

Ja som vždy učil - už štyridsať rokov to učím -, že každá cnostná ľudská práca, intelektuálna alebo manuálna, musí byť kresťanom vykonávaná s najväčšou možnou dokonalosťou: s dokonalosťou ľudskou (teda s profesionálnou odbornosťou) i s dokonalosťou kresťanskou (pre lásku k Božej vôli a v službe ľuďom). Ak je vykonaná takto, prispieva ľudská práca, aj keď sa zdá úbohá a bezvýznamná, ku ...

Newsletter