Denný text od svätého Josemaríu

Myšlienka dňa

„Pane, naozaj chcem byť Svätý.“

Neži naprázdno. Buď užitočný. Zanechaj za sebou stopy. Vyžaruj svetlo svojej viery a lásky. Svojím apoštolským životom zotieraj bahno a špinu, čo zanechali nečistí rozsievači nenávisti. A všetky pozemské cesty zapáľ Kristovým ohňom, ktorý nosíš vo svojom srdci. (Cesta, 1)

Snažme sa vzbudiť si v hĺbke srdca vrúcne želanie, horlivú túžbu dosiahnuť svätosť, aj keď vidíme, že sme plní nedokonalostí. Neľakajte sa: čím väčšie pokroky človek v duchovnom živote robí, tým jasnejšie vidí svoje osobné chyby. Pôsobenie milosti sa stáva akoby zväčšovacím sklom, v ktorom sa v obrovských rozmeroch ukáže i tá najmenšia smietka prachu, aj takmer nepostrehnuteľné zrnko piesku ...

10 rád sv. Josemáriu na začiatok školského roka

Aktuality o Pápežovi

List Svätého Otca Božiemu ľudu: Spoločne bojovať proti zneužívaniu

List Svätého Otca Božiemu ľudu: Spoločne bojovať proti zneužívaniu

V plnom znení prinášame list pápeža Františka, ktorým reagoval dňa 20. augusta 2018 na prípady zneužívania nahromadené v Cirkvi za viacero desiatok rokov.

Aktuality o Prelátovi

Slovák ako repa

Slovák ako repa

Pred nedávnom sme sa vrátili z kňazskej vysviacky 33 diakonov prelatúry Opus Dei, ktorá bola 5. mája v kostole sv. Eugénia. Zo Slovenska sa jej...

Dôležitosť nebyť sám

Dôležitosť nebyť sám

"Sme v kríze a chceme sa rozísť." V ťažkých chvíľach pomoc iných kresťanských párov môže byť rozhodujúca pre to, aby to nevzdali. Štvrté video zo...

Oplatí sa to

Oplatí sa to

Toto je príbeh o Sole a Juampi, argentínsky pár, ktorý hovorí o svojom manželskom živote. "Oplatí sa to" je posledná zo série šiestich videí, ktoré...

Sociálne projekty

V srdci Bronxu

V srdci Bronxu

Rozhovor s Alice Trimmerovou, ktorá pôsobila 9 rokov ako...