Správa od preláta - september 2019

home
Správa od preláta - september 2019

Don Fernando v septembrovom posolstve poukázal aj na to, že pohľad na Pannu Máriu pod Krížom nám môže pomôcť o niečo viac porozumieť zmyslu utrpenia.

Úsmev a radosť

home
Úsmev a radosť

Prvý úsmev je úsmev Boha. Radosť, s ktorou Stvoriteľ hľadí na svoje tvory, by mala byť pevným základom nášho pokoja.

Myšlienka dňa

„Ideš si vždy len »za svojím«.“

Sebec. – Ideš si vždy len »za svojím«. Zdá sa, že nie si schopný prežívať bratstvo v Kristovi; v ostatných nevidíš bratov, ale len schodíky ku svojej kariére. Predvídam, že totálne stroskotáš. A keď budeš na dne, budeš od iných vyžadovať lásku, ktorú ty teraz nechceš žiť. (Cesta, 31)

Preto vám so sv. Pavlom opakujem: ,,Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som ...

Newsletter