Aktuálne články

Ako bolo na synode

Ako bolo na synode

Kevin de Souza bol pridelený do Tímu expertov nedávno ukončenej Synody pre mladých. Popisuje svoju skúsenosť počas dní synody.

Slovák ako repa

Slovák ako repa

Pred nedávnom sme sa vrátili z kňazskej vysviacky 33 diakonov prelatúry Opus Dei, ktorá bola 5. mája v kostole sv. Eugénia. Zo Slovenska sa jej...

Oplatí sa to

Toto je príbeh o Sole a Juampi, argentínsky pár, ktorý hovorí o svojom manželskom živote. "Oplatí sa to" je posledná zo série šiestich videí, ktoré...

Myšlienka dňa

„Božie deti.“

Božie deti. – Nositelia jediného plameňa schopného osvetliť cesty ľudí na zemi, jediného svetla, v ktorom nikdy nebude tieňa, šera, tmy. – Pán nás používa ako pochodne, aby naše svetlo jasne žiarilo… Je na nás, aby mnohí neuviazli v temnotách, ale aby kráčali po cestách, ktoré vedú do večného života. (Vyhňa, 1)

Iesus Christus, Deus Homo – Ježiš Kristus, Bohočlovek. Je to jeden z magnalia Dei – veľkých Božích skutkov, čo má byť témou nášho rozjímania a nášho vzdávania vďaky Pánovi, ktorý prišiel na zem priniesť pokoj ľuďom dobrej vôle. Všetkým ľuďom, túžiacim spojiť svoju vôľu s dobrou Božou vôľou – nielen bohatým a nielen chudobným; všetkým ľuďom, všetkým bratom! Lebo v Ježišovi sme si ...