Denný text od svätého Josemaríu

Myšlienka dňa

„...aby ste sa každý jeden stali druhým Kristom.“

Stálo ťa veľa postupne odstraňovať a zabúdať na všetky svoje drobné starosti, osobné ambície: malé a banálne, ale zakorenené. – Namiesto toho si získal istotu, že tvojou radosťou i záujmom sú tvoji bratia, a iba oni, pretože si sa v blížnom naučil objaviť Ježiša Krista. (Brázda, 765)

Možno si niektorí z vás budú myslieť, že hovorím iba o okruhu vybraných osôb. Nedajte sa oklamať vlastnou zbabelosťou či pohodlnosťou. Snažte sa i vy precítiť Božie naliehanie, aby ste sa každý jeden stali druhým Kristom, ipse Christus, samotným Kristom, jednoducho aby váš život bol v súlade s vašou vierou, aby svätosť, o ktorú sa máme usilovať, nebola len nejakou ...

10 rád sv. Josemáriu na začiatok školského roka

Aktuality o Pápežovi

List Svätého Otca Božiemu ľudu: Spoločne bojovať proti zneužívaniu

List Svätého Otca Božiemu ľudu: Spoločne bojovať proti zneužívaniu

V plnom znení prinášame list pápeža Františka, ktorým reagoval dňa 20. augusta 2018 na prípady zneužívania nahromadené v Cirkvi za viacero desiatok rokov.

Aktuality o Prelátovi

Slovák ako repa

Slovák ako repa

Pred nedávnom sme sa vrátili z kňazskej vysviacky 33 diakonov prelatúry Opus Dei, ktorá bola 5. mája v kostole sv. Eugénia. Zo Slovenska sa jej...

Dôležitosť nebyť sám

Dôležitosť nebyť sám

"Sme v kríze a chceme sa rozísť." V ťažkých chvíľach pomoc iných kresťanských párov môže byť rozhodujúca pre to, aby to nevzdali. Štvrté video zo...

Oplatí sa to

Oplatí sa to

Toto je príbeh o Sole a Juampi, argentínsky pár, ktorý hovorí o svojom manželskom živote. "Oplatí sa to" je posledná zo série šiestich videí, ktoré...

Sociálne projekty

V srdci Bronxu

V srdci Bronxu

Rozhovor s Alice Trimmerovou, ktorá pôsobila 9 rokov ako...