Nádherný obraz betlehema

Od Pápeža
Nádherný obraz betlehema

Počas návštevy talianskeho Greccia, v ktorom na popud svätého Františka z Assisi v roku 1223 prvýkrát zinscenovali scénu Ježišovho narodenia, Svätý Otec odovzdal Cirkvi apoštolský ...

Úsmev a radosť

home
Úsmev a radosť

Prvý úsmev je úsmev Boha. Radosť, s ktorou Stvoriteľ hľadí na svoje tvory, by mala byť pevným základom nášho pokoja.

Myšlienka dňa

„Sme obyčajný kresťania, vedieme obyčajný život.“

Boh ťa nevytrháva z tvojho prostredia, nechce, aby si opustil svet, ani tvoj stav, ani tvoje šľachetné ľudské ambície, ani tvoju profesionálnu prácu... naopak, tam ťa chce mať svätým! (Vyhňa, 362)

Ježiš tým, že rástol a žil ako jeden z nás, nám zjavuje, že ľudská existencia, naša každodenná všedná práca, má božský zmysel. Nech by sme ako často o tejto pravde uvažovali, vždy znova by sme sa mali naplniť údivom, keď si pomyslíme na tých tridsať rokov v skrytosti, ktoré tvorili väčšiu časť Ježišovho prebývania medzi svojimi ľudskými bratmi. Sú to ...

Newsletter