Aktuálne články

Ako bolo na synode

Ako bolo na synode

Kevin de Souza bol pridelený do Tímu expertov nedávno ukončenej Synody pre mladých. Popisuje svoju skúsenosť počas dní synody.

Slovák ako repa

Slovák ako repa

Pred nedávnom sme sa vrátili z kňazskej vysviacky 33 diakonov prelatúry Opus Dei, ktorá bola 5. mája v kostole sv. Eugénia. Zo Slovenska sa jej...

Oplatí sa to

Toto je príbeh o Sole a Juampi, argentínsky pár, ktorý hovorí o svojom manželskom živote. "Oplatí sa to" je posledná zo série šiestich videí, ktoré...

Myšlienka dňa

„Urobte príjemný život ostatným.”

Kým budeš presvedčený o tom, že ostatní musia neustále dbať o tvoje potreby, kým sa nerozhodneš slúžiť – v skrytosti a nepovšimnutý –, dovtedy bude vzťah s tvojimi bratmi, s tvojimi kolegami, s tvojimi priateľmi neustálym zdrojom mrzutostí a zlej nálady…: pýchy.(Brázda, 712)

Keď ti padne zaťažko prejaviť niekomu láskavosť či službu, mysli na to, že je Božím dieťaťom; pripomeň si, že nám Pán prikázal, aby sme sa navzájom milovali. – Ba čo viac: denne vnikaj hlbšie do tohto evanjeliového príkazu, nezostávaj na povrchu. Vyvodzuj z neho dôsledky – nie je to ťažké – a prispôsobuj svoje správanie v každom okamihu týmto požiadavkám. (Brázda, 727)

Buď ...