„Aby ste boli deti, túžiace po Božom slove.“

Naša vôľa posilnená milosťou je pred Bohom všemocná. – A tak – keď, sme svedkami toľkých urážok voči Pánovi – a povieme Ježišovi odhodlane napríklad v električke: »Bože môj, chcel by som vykonať toľko úkonov lásky a zadosťučinenia, koľko otáčok urobí každé koleso tohto vozidla«, práve v tom okamihu sme Ježiša milovali a zadosťučinili mu tak, ako sme si želali. (Cesta, 897)

V duchovnom živote by sme všetci mali byť quasi modo geniti infantes, ako tie úplne malé deti, ktoré sú ako z gumy, a ktoré dokonca i v páde nachádzajú potešenie, pretože okamžite vstanú a pobehujú ďalej; a pretože im nechýba, keď je to potrebné, rodičovská útecha.

Ak sa budeme snažiť správať ako ony, potom všetky zakopnutia a neúspechy v duchovnom živote - sú koniec koncov nevyhnutné - nikdy nevyústia v zatrpknutosť. Budeme na ne reagovať s bolesťou, nie však malomyseľne; ale naopak, s úsmevom, ktorý ako čistá voda pramení z radosti nad tým, že sme deťmi onej Lásky, veľkoleposti, nekonečnej múdrosti a milosrdenstva, ktorými je náš Otec. Za tie roky, čo slúžim Pánovi, som sa naučil byť malým Božím dieťaťom. A aj od vás žiadam, aby ste boli quasi modo geniti infantes, deti, túžiace po Božom slove, po Božom chlebe, po Božom pokrme, po Božej sile; aby sme sa mohli správať ako dospelí kresťania. (Boží priatelia, 146)