Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Diecézni kňazi môžu byť začlenení do Kňazskej spoločnosti Svätého kríža, ktorá je inherentne spätá s Prelatúrou.