PRÁVNE VYHLÁSENIE

Zásady ochrany súkromných informácií na tejto webovej stránke, tak ako sú tu definované, sú v súlade s dikciou platných noriem týkajúcich sa databáz, e-commerce a používania osobných informácií.

Vyhlásenie Informačného úradu Opus Dei v Slovenskej republike

Adresa: Námestie Slobody 26, 811 06 Bratislava, SK

Kontakt: Mgr. Ondrej Kováč

Email: bratislava.sk@opusdei.org


(English version)

1. IDENTITY OF THE OWNER OF THIS WEBSITE

To comply with the provisions of Law 34/2002, of July 11, 2002, Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (Law about certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce), some general information about this Website is provided:

- Owner: Prelature of Opus Dei

- Address: Calle Diego de León 14, 28006 - Madrid (Spain)

- Contact: dpo@opusdei.org or by phone +34 91 563 47 82 (0)

- CIF (Tax ID Number): R-2800621A

This website is registered under the name of the Prelature of Opus Dei. To ensure that the Website meets criteria of transparency, clarity, and simplicity, the Prelature of Opus Dei informs the User that any suggestions or questions can be directed to the Prelature by telephone +34 91 563 47 82 or email dpo@opusdei.org.

The User agrees to make use of the services, products, and utilities offered by this Website in accordance with the Law, and in accordance with morality, accepted customs, and public order.

Ochrana súkromia a cookies

OCHRANA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

V súlade s princípom transparentnosti prijatom v Zákone Medzinárodných štandardov na ochranu osobných informácií z 5. novembra 2009, a v súlade s pravidlami o ochrane dát, vás týmto informujeme, že osobné informácie zozbierané na tejto webovej stránke môžu byť zakomponované a spracované v súboroch Prevádzkovateľa pre jeho vlastné účely a pre správu jeho aktivít, ako aj pre ďalšie účely, vrátane odpovedania na vaše žiadosti o informácie, ďalej komentárov a otázok, prihlásenia sa k odberu spravodajského bulletinu, kontaktovania sa s vami spôsobom, ktorý si vy určíte, telefonicky alebo emailom, ako aj pre to, aby sa komunikácia s vami mohla uskutočňovať patričným spôsobom.

Používateľov týmto informujeme, že s ich priamym súhlasom , štatutárny Prevádzkovateľ, ako správca súborov, spracúva a poskytuje pre legitímne účely osobné údaje, vrátane fotografií používateľa, výlučne prevádzkovateľom participujúcim na jeho aktivitách, rozvoji a v rámci organizačného zabezpečenia, ako aj osobám a prevádzkovateľom, ktorí sú v priamom spojení s týmto Prevádzkovateľom.

V súlade s naším záväzkom rešpektovať ochranu osobných údajov, si tento Prevádzkovateľ stanovuje ako vysokú prioritu zachovávať ako dôverné všetky informácie, ktoré ste mu zverili, a k dispozícii má aj technické, organizačné a ľudské zdroje, nevyhnutné pre to, aby mohol zabezpečiť, že len autorizovaní zamestnanci budú mať prístup k vašim údajom, plne rešpektujúc vaše súkromie.

Týmto vás chceme tiež informovať, že kedykoľvek si môžete uplatniť svoje právo na prístup, úpravu, vymazanie, alebo nesúhlas s použitím vašich osobných údajov v našich súboroch, listom spolu s kópiou oficiálneho ID dokumentu, adresovaného dpo@opusdei.org.

Posledná úprava: marec 2014

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Bez vašej predchádzajúcej vedomosti a súhlasu, sa prostredníctvom tejto stránky nezbierajú žiadne údaje, ani sa neposkytujú tretej strane. Dáta sa zbierajú, využívajú, alebo poskytujú tretej strane výlučne za účelom, aby prostredníctvom tejto stránky mohli byť poskytované tie najlepšie služby, v snahe zlepšiť funkčnosť a navigáciu. Návštevou na tejto webovej stránke dávate svoj súhlas, aby sme mohli analyzovať počet navštívených stránok, počet návštev a aktivity návštevníkov na webovej stránke, ako aj ich frekvenciu používania. Pre tieto účely sa zbierajú štatistické dáta prostredníctvom relevantného poskytovateľa internetových služieb.

Súčasné zásady používania súborov cookies majú za cieľ zreteľne a presne vás informovať o používaní súborov cookies na tejto webovej stránke. V prípade, že si chcete vyžiadať ďalšie informácie o súboroch cookies, používaných na tejto webovej stránke, môžete nám poslať email na túto adresu: dpo@opusdei.org

Doplňujúce informácie:

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky, ktoré navštívite, navigujú do prehliadača, čím umožňujú webovej stránke zapamätať si informácie o vašej návšteve, vašom preferovanom jazyku a ďalších voľbách, ktoré vám uľahčia vašu ďalšiu návštevu ako aj jej využívanie. Súbory cookies zohrávajú významnú úlohu a prispievajú k tomu, aby ste ako používateľ mohli lepšie využívať webovú stránku.

Prečo sú dôležité?

Súbory cookies nám umožňujú lepšie, rýchlejšie a bezpečnejšie aktivity na stránke. Napríklad cookies sú užitočné lebo:

-umožňujú isté funkcie,

-poskytujú vlastný, personalizovaný štýl návštevy stránky,

-zaisťujú bezpečnosť.

Aké typy súborov cookies používa táto webová stránka?

Súbory cookies pre štatistickú analýzu:

Tieto súbory cookies nám umožňujú kvantifikovať počet návštevníkov a štatisticky analyzovať, ako používatelia využívajú naše služby, čím nám napomáhajú zlepšovať navigáciu na webovej stránke a jej funkčnosť.

Súbory cookies technického charakteru a tie, ktoré umožňujú personalizáciu:

Tieto súbory cookies sa spájajú s návštevou používateľa a jeho využívaním stránky, a prispievajú k tomu, aby sme mohli používateľom zlepšiť navigáciu na webovej stránke. Osobitne nám umožňujú uložiť vaše preferencie týkajúce sa top banneru na úvodnej strane webovej stránky. Tieto cookies zaznamenávajú vo vašom počítači, či chcete vidieť banner, alebo hlavný obrázok na úvodnej stránke pri vašej ďalšej návšteve.

Ako si môžem nastaviť cookies? Ako ich môžem odstrániť?

Môžete umožniť, blokovať, alebo vymazať súbory cookies vo vašom počítači, použitím volieb vo vašom konkrétnom internetovom prehliadači:

Internet Explorer / Mozilla Firefox / Google Chrome / Chrome pre Android / Safari / Safari pre iOS (iPhone a iPad)

Aj naďalej môžete používať webovú stránku, bez využívania súborov cookies, avšak použitie niektorých služieb môže byť obmedzené, a preto vaša spokojnosť s používaním webovej stránky nemusí byť celkom dostačujúca.

Ak sa kedykoľvek rozhodnete stiahnuť svoj súhlas s týmito zásadami používania súborov cookies, je potrebné aby ste si ich deaktivovali v nastaveniach vášho internetového prehliadača.

Kto využíva cookies z tejto stránky?

V našej organizácii spolupracujeme s ďalšími spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú získavať štatistické údaje o návštevníkoch, o prezretých stránkach a ďalších indikátoroch o aktivitách na našej stránke.

V našej organizácii si nikdy neukladáme osobné údaje našich používateľov, s výnimkou IP adresy, v súlade s tým, ako je to deklarované v tomto právnom vyhlásení.

Právne vyhlásenie

Súhlas

Navigáciou a návštevou na tejto webovej stránke súhlasíte s použitím horeuvedených súborov cookies, v súlade s podmienkami obsiahnutými v Zásadách používania súborov cookies.

Ďalšie informácie o nás môžete získať v právnom info (právnom vyhlásení) na opusdei.sk, alebo prostredníctvom emailu na dpo@opusdei.org.


(English version)

PRIVACY POLICY

In compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, of April 27, 2016, concerning the protection of natural persons in regard to the managing of personal data (General data protection regulation, RGPD ), we inform you that personal data, including photographs, appearing on this website may be processed by the Prelature of Opus Dei to attend to, handle and properly manage queries, comments, incidents or suggestions received, as well as for the following purposes: inform publicly about events and celebrations, attend to your requests for information, process requests to receive the newsletter or other subscriptions, and to ensure proper attention to our communications with you, as well as to keep you informed, in matters related to the specific purpose of Opus Dei, either by means of electronic devices or mobile devices.

Those who own information provided to this Website are informed and unequivocally and expressly agree that the Prelature of Opus Dei, as the entity responsible for the managing of personal information, will be able to use, assign and, where appropriate, internationally transfer this personal information, including photographs of the user, for its legitimate purposes, as may also persons and entities directly related or necessary for the fulfillment of the spiritual purposes of this Entity. The Prelature of Opus Dei, in accord with its legitimate interests, may use the information in ways that are strictly necessary for the internal administration and the statistical analysis of visits to this Website.

In keeping with our commitment to ensure people’s privacy, the Prelature of Opus Dei considers it a priority to maintain carefully the confidentiality of all the information that you may have entrusted to us and has the technical, organizational and human resources necessary to ensure that only authorized personnel have access to your data, and in all cases with full respect for your privacy.

We inform you that at any time you can exercise your right to access, rectify, delete and challenge your personal data, by sending a letter, accompanied by a copy of an official identification document, addressed to the Prelature of Opus Dei, Diego de León 14, 28006 - Madrid (Spain) or by email to dpo@opusdei.org.

Last modified: February, 2020.

COOKIE POLICY

Because personal cookies are not used in the website, no cookie policy is included.

The copyright of the materials published on this site changes according to their origin:

- Texts of the Holy Father, of his predecessors and, in general, of the magisterium of the Church: © Libreria Editrice Vaticana.

- Texts of St. Josemaría: © Fundación Scriptor.

- Texts of the Prelate of Opus Dei and his predecessors, texts published in the "Christian Life" section, and other texts published on this website not mentioned in the previous points: © Fundación Studium.

- Unless otherwise indicated, photographs come from photo banks protected by copyright whose services have been contracted for this page or from authors who have allowed their images to be used under a Creative Commons license. The institutional images that can be found at this link are protected by copyright © Prelature of the Holy Cross and Opus Dei.

If you wish to use any of the materials on this page, please write to redaccion@opusdei.org. The reproduction, distribution and diffusion of audiovisual media, recordings, texts and photographs is prohibited without the express authorization of the holders of those copyrights.