Number of articles: 1394

Problémy s autom

V ťažkých časoch je jednoduchšie požiadať o pomoc našich priateľov svätých, ako nám aj v tomto príbehu ukazuje Montse.

Vypočuté prosby

8. Kde a ako sa Ježiš narodil?

Ôsma z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

Kristus zjavuje milosrdenstvo Otca: Milosrdenstvo vo Svätom písme

V tomto redakčnom článku zo série o milosrdenstve nahliadneme do Svätého písma – Božieho slova, v ktorom sa zjavuje Pánovo milosrdenstvo.

Duchovný život

7. Narodil sa Ježiš v Betleheme alebo v Nazarete?

Siedma z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

Správa od preláta (6. marca 2023)

Prelát Opus Dei nás pozýva, aby sme sa aj naďalej modlili za projekt koordinácie apoštolských prác a za prípravu Mimoriadneho generálneho kongresu.

List Preláta

6. Čo bolo vraždenie betlehemských neviniatok? Zakladá sa na historických údajoch?

Šiesta z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

Seniori majú deťom odovzdať svedectvo

Katechéza o starobe (17): V stredu 17. augusta Pápež František zdôraznil nezastupiteľnú úlohu starých ľudí vydávať pred deťmi svedectvo.

Od pápeža

5. Oženil sa svätý Jozef druhýkrát?

Piata z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

Čas nasmerovaný k naplneniu

Katechéza o starobe (16): V stredu 10. augusta pápež František zdôraznil, že starí ľudia majú v Cirkvi svoju osobitnú službu „očakávania Pána“ a vydávania svedectva viery.

Od pápeža

4. Čo znamená panenstvo Panny Márie?

Štvrtá z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus