Epub: "Nové horizonty"

Táto e-Kniha nám môže pomôcť objaviť nové poznatky o našom duchovnom živote, keď rozjímame o tom, čo už vieme a čo sme už mnohokrát počuli.

Životy svätých pôsobia ako svetlo, ktoré osvetľuje cestu našich životov, keď padá noc. Oni prešli tou istou cestou ako my a vedeli, ako dosiahnuť cieľ: Božiu lásku, ktorá je v našom pôvode a ktorá nás túži objať na celú večnosť.

Na týchto stránkach sa pozrieme na svätý život sv. Josemaríu Escrivá; najmä na niektoré objavy, ktoré robil počas svojich rokov mladého kňaza. Ako mnohí ľudia, ktorí ho poznali, poukazovali na to, že bol milovníkom Boha, ktorý učil mnoho duší "aby hlbšie pochopili lásku Božiu, aby sme dokázali dokázať túto lásku iným ľuďom prostredníctvom toho, čo robíme a hovoríme" (Ísť s Kristom, č. 97). Toto je cesta kresťanského života, ktorú chceme aj my.