Osobná prelatúra: Partikulárne právne normy

Z právneho hľadiska je Opus Dei osobnou prelatúrou Katolíckej cirkvi. Prelatúram, ktoré majú hierarchickú štruktúru, sú zverené osobitné pastoračné potreby.

Postavenie v rámci Katolíckej cirkvi

Opus Dei poskytuje kresťanskú a duchovnú formáciu, ktorá je pomocou pri pastoračnej práci miestnych cirkví. Veriaci prelatúry naďalej zostávajú členmi svojich diecéz. Kresťanské duchovné vzdelanie poskytované v Opus Dei je pomocou pastorálnej práce miestnych Cirkvi.