152 Článoks

Príhovor pápeža Františka na stretnutí s mladými v Košiciach, 14.9.2021

„Boh nás chce mať pevne zasadených na zemi, spojených so životom; nikdy nie uzavretých, ale vždy otvorených pre všetkých! Zakorenených a otvorených. (...) Nie sme stvorení, aby sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme ju pozdvihli k nebu, ku druhým, smerom k spoločnosti.“

Od pápeža

Urobme svet čistejším očistou vlastného vnútra

Príhovor pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána dňa 29.8.2021.

Od pápeža

Byť kontemplatívni nezávisí od očí, ale od srdca

V stredu 5. mája sa pri generálnej audiencii pápež František zameral v katechéze na význam kontemplatívnej modlitby v živote kresťana.

Od pápeža

„Meditovať znamená ísť sa stretnúť s Ježišom, vedení určitým slovom Svätého písma.“

Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 28. apríla venoval katechézu téme meditatívnej, čiže rozjímavej modlitby.

Od pápeža

Liturgia je aktom, ktorý zakladá kompletne celú kresťanskú skúsenosť

Pri generálnej audiencii 3. februára Svätý Otec František zdôraznil, že je potrebné „znovuobjaviť liturgiu“, lebo je pokrmom nášho vzťahu s Kristom. „Liturgia sama o sebe nie je len spontánnou modlitbou, ale je to stretnutie s Kristom. Kristus sa sprítomňuje v Duchu Svätom prostredníctvom sviatostných znakov: odtiaľ pre kresťanov vyplýva nevyhnutnosť zúčastňovať sa na božských tajomstvách.“

Od pápeža

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18). Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky.

Od pápeža

Pápež František ustanovil Svetový deň starých rodičov a seniorov

Pápež František ustanovil Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť v celej Cirkvi každoročne vo štvrtú júlovú nedeľu, v blízkosti spomienky na sv. Joachima a Annu, Ježišových „starých rodičov“.

Od pápeža

Pápež František nás pozýva, aby sme sa modlili za koniec pandémie

Pápež František v nedeľu pozval kresťanov, aby sa 25. marca na poludnie spojili v modlitbe Otčenáša za ukončenie pandémie. Rovnako nás pozval k spoločnej modlitbe a adorácii aj v piatok 27. marca o 18.00 hod., ktorej bude sám predsedať na námestí pred Bazilikou sv. Petra.

Od pápeža

Podpora mieru vo svete

Modlitbový úmysel pápeža na január 2020: Modlime sa, aby kresťania, ľudia vyznávajúci iné náboženstvá a všetci ľudia dobrej vôle podporovali mier a spravodlivosť vo svete.

Od pápeža

Nádherný obraz betlehema

Počas návštevy talianskeho Greccia, v ktorom na popud svätého Františka z Assisi v roku 1223 prvýkrát zinscenovali scénu Ježišovho narodenia, Svätý Otec odovzdal Cirkvi apoštolský list o hodnote tradície betlehema. Pápež František pozýva všetkých veriacich, aby zachovávali alebo znovu objavili tradíciu betlehemských jaslí.

Od pápeža