Number of articles: 22

Život Panny Márie (XVI): Kristus v hrobe

Scéna Piety nám opäť ukazuje Krista v náručí Panny Márie. Matka prijíma Syna, ktorý bol zavrhnutý ľuďmi. Šestnásty diel o živote Panny Márie.

Panna Mária

​Život Panny Márie (XV): Pri Ježišovom kríži

„Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna.“ Takto popisuje evanjelium udalosť, o ktorej uvažujeme v nasledujúcom texte o živote Panny Márie.

Panna Mária

Život Panny Márie (XX): Kráľovná a Pani vesmíru

Sériu textov o živote Panny Márie zakončujeme jej korunovaním za Kráľovnú vesmíru. „Sprievod posluhujúcich anjelov jej prejavuje úctu... a patriarchovia, a proroci, a apoštoli... a mučeníci, a vyznávači, a panny, a všetci svätí... a všetci hriešnici, a ty a ja.“

Panna Mária

Život Panny Márie (XIX): Usnutie a Nanebovzatie Panny Márie

Ako pripomína pápež, nebo má jedno srdce: srdce Panny Márie, ktorá bola navždy vzatá k svojmu Synovi s telom a dušou.

Panna Mária

Život Panny Márie (XVII): Vzkriesenie a Nanebovstúpenie Pána

Evanjeliá neuvádzajú Pannu Máriu v skupine žien, ktoré išli v nedeľu umyť Pánovo telo. Jej neprítomnosť je začiatkom nádeje Kristovho víťazstva.

Panna Mária

Život Panny Márie (XVIII): Zoslanie Ducha Svätého

„Zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.“ A vtedy prišiel Duch Svätý, udalosť, o ktorej uvažujeme v tejto časti o živote Panny Márie.

Panna Mária

Život Panny Márie (XIV): Svadba v Káne

​V Káne sú spolu Ježiš a Mária. Prostredníctvom Panny Márie tu Ježiš urobil prvý zázrak, ktorý novomanželov potešil.

Panna Mária

Život Panny Márie (XIII): Roky v Nazarete

V Nazarete prežil Pán niekoľko rokov pokojného a obyčajného života. Boli to roky práce, modlitby a života v rodine spolu s Máriou a Jozefom. Takto o tom hovorí trinásty diel o živote Panny Márie.

Panna Mária

Život Panny Márie (XII): Ježiš medzi učiteľmi

Aká bola úzkosť Panny Márie, keď spozorovala, že stratila dieťa. Našla ho v Jeruzaleme, ako sa spomína v XII. časti o živote Panny Márie.

Panna Mária

Život Panny Márie (XI): Návrat do Nazareta

Pokračujeme uvažovaním o prvých rokoch života Svätej rodiny v Nazarete po ich návrate z Egypta. Ježiš rástol a mocnel a Mária s Jozefom sa o neho s láskou starali.

Panna Mária