Number of articles: 42

Návšteva „chudobných Panny Márie“

Návštevy chudobných sú prostriedkom formácie v diele svätého Rafaela. Je to apoštolát, ktorý uskutočňujú veriaci Opus Dei s mladými ľuďmi.

Panna Mária

Zvestovanie Panne Márii

Slávnosť Zvestovania Pána sa v tomto roku slávi v pondelok druhého týždňa veľkonočného obdobia.

Panna Mária

Rozjímanie na Zvestovanie Pána (25. marec)

Rozjímanie na slávnosť Zvestovania Pána. Navrhované témy sú: Boh zbožšťuje náš život; uvažovať o Ježišovom živote; veľmi ľudské božstvo.

Panna Mária

Svätý ruženec

Ako sa modliť ruženec Panny Márie?

Panna Mária

Zasvätenie Bratislavy na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra)

Slávnostná sv. Omša z bratislavskej "Trojičky", ktorú slúžil pán arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Panna Mária

Trpezlivosť ruže prináša (6. decembra)

Existujeme práve preto, aby sme ukázali ľuďom Boha. Lebo len tam kde ľudia vidia Boha, začína skutočne život. Niet nič krajšieho ako byť zachytený evanjeliom Krista. Niet nič krajšieho ako poznať ho a odovzdávať, deliť sa aj s inými o priateľstvo s ním.

Panna Mária

Priznať si chyby (5. decembra)

Naše hriechy budú bodom, od ktorého sa budeme odrážať, aby sme vystúpili vyššie. Z miesta, ktoré sa volá „pokora“ budeme vidieť a počuť Toho, ktorý je mocný a sväté je jeho meno.

Panna Mária

Neviditeľné sa stáva viditeľným (4. decembra)

Zviditeľnenie neviditeľnej Božej lásky v Ježišovi: to je tajomstvo Vianoc, na ktoré sa pripravujeme v Advente. Jadro kresťanstva je viera v Božiu lásku.

Panna Mária

Pripraviť sa na príchod Spasiteľa (3. decembra)

Bdejte, zbavte sa svojho sebectva, svojej márnivosti, svojich zlých sklonov! Pán je blízko: to je to, čo nám pripomína adventný veniec. Keď naplníme svoje dni Bohom, ako Mária, ako Jozef, prijmeme Ježiša s pripraveným, otvoreným srdcom.

Panna Mária

Učiť sa čakať (2. decembra)

Čakanie je procesom, ktorý dovoľuje rásť našej túžbe. Čím hlbšia je túžba, tým väčšia radosť bude, keď raz bude naplnená. Advent je časom bdenia a bdenie je čakanie. Vzorom v čakaní na Ježiša nám môže byť práve Panna Mária. Ona bola tou matkou, ktorá nosila Ježiša pod svojím srdcom deväť mesiacov.

Panna Mária