Aktivity prelatúry

Prelatúra poskytuje svojim veriacim a všetkým, ktorým záleží na svojom duchovnom raste a ktorí sa chcú aktívne podieľať na novej evanjelizácii okrem iného duchovné vedenie a duchovné obnovy, organizuje prednášky o katolíckej vierouke a katechézy. Tieto aktivity sa organizujú buď v centrách Opus Dei, kostoloch, či farnostiach alebo v súkromných zariadeniach a sú vždy otvorené pre všetkých.

Aktivity Opus Dei

Krátke video o tom, ako Opus Dei pomáha svojim veriacim a tým, ktorí sa zúčastňujú v ich centrách aktivít na prehĺbenie svojho kresťanského života. (slovenské titulky)