„Rozsievači pokoja a radosti“: Charizma Opus Dei slovami sv. Josemaríu

Toto krátke video približuje niektoré črty charizmy Opus Dei, ako ich vysvetlil svätý Josemaría: robiť všetko z lásky, chápať všetkých ľudí, modliť sa za Cirkev a pápeža, zdieľať jedno povolanie, byť rodinou, napodobňovať Ježiša Krista, byť chrámom Najsvätejšej Trojice, nech sme kdekoľvek, a posväcovať prácu.

Prepis slov svätého Josemaríu

Musím povedať, že ja som nezaložil Opus Dei. Opus Dei bolo založené aj napriek mne. 

Bola to Božia vôľa a to je všetko. Som úbohý človek a neurobil som nič viac, než že som stál v ceste.

Posväcovanie práce

V Opus Dei sa usilujeme o svätosť prostredníctvom práce: posväcujeme prácu, posväcujeme seba prostredníctvom práce, posväcujeme druhých prostredníctvom svojej profesionálnej práce.

Na akých miestach? Tam, kde sú intelektuáli? Áno, tam, kde sú intelektuáli. Tam, kde sú manuálne pracujúci robotníci? Áno, tam, kde sú manuálne pracujúci robotníci.

A ktoré z týchto povolaní je lepšie? Poviem vám, ako som vám vždy hovoril, že najlepšia práca je tá, ktorá sa vykonáva s tou najväčšou láskou k Bohu.

Kdekoľvek žije poctivý človek, tam môžeme dýchať; tam by sme mali byť so svojou radosťou, so svojím vnútorným pokojom, so svojou horlivosťou privádzať duše ku Kristovi.

Ústredné postavenie Ježiša Krista

Ak máme vzťah s Ježišom prostredníctvom častých sviatostí, rozprávame sa s ním každý deň, sme v neustálom rozhovore, budeme napodobňovať Ježiša Krista takmer bez toho, aby sme si to uvedomovali. A čo je dokonalejšie ako Pánova láska? Aké srdce je väčšie ako Kristovo srdce? Tam sa zmestíme všetci! V takomto srdci nájdeme miesto všetci!

Potom, keď ste na ulici, vo svojej profesionálnej práci alebo doma a nemáte tam svätostánok, vy sami ste chrámom Najsvätejšej Trojice. Duch Svätý sídli v našej duši a robí náš život kresťanským životom, nadprirodzeným životom. On pôsobí, dáva nám svoju milosť.

Len jedno povolanie

Naše povolanie je jedno a to isté. Mám také povolanie ako vy všetci: vaše povolanie, dcéry moje. Mám aj povolanie supernumerárky pracujúcej na poli. Náš Pán chcel iba jeden právny, asketický, teologický fenomén. Len jeden. V Opus Dei je jedno povolanie, ktoré padne ako uliate každému členovi, vzhľadom na jeho potreby a okolnosti. Vždy som hovoril, že mám len jeden „hrniec“ pre všetkých: duchovný pokrm je rovnaký.

Rodina

Spôsob, akým sa správame k Bohu, nášmu Pánovi, je rovnaký. Láska, ktorú máte k svojim manželom alebo manželkám, k svojim deťom a rodinám, neuberá z lásky k Bohu. Ani láska k Bohu neuberá z vášho záväzku starať sa o svojich milovaných: o svoju rodinu, čo je súčasťou vášho povolania.

Jednota s Cirkvou a s pápežom

Som s pápežom. Som s ním celým svojím srdcom, milujem ho celou svojou dušou. Bez pápeža nám nie je dobre, nie sme s Cirkvou a s riadnou hierarchiou. Nemáme právo súdiť pápeža. Máme ho milovať, je to jasné? Oremus pro Beatissimo Papa nostro Paolo (VI). Hovorte to celým srdcom, keď sa vám niečo stane, a keď vidíte, že je potrebné modliť sa za Cirkev. A takto sa modlíte za celú Cirkev. Pretože v ňom, v jeho otcovskom srdci, sme všetci veriaci.

Osobné priateľstvo

Musíme mať súcit, byť láskaví. Nesmieme robiť rozdiely medzi ľuďmi z tej či tej strany, spredu či zozadu. Musíme mať srdce pre všetkých, porozumenie pre všetkých. Život má už aj tak dosť ťažkostí, prečo by sme ho mali ty a ja dušiam ešte viac sťažovať? Uľahčenie: musíme pomáhať ľuďom priblížiť sa k Ježišovi Kristovi. On neodmieta nikoho. On nikoho neodmieta, lebo On je ten, ktorý prichádza, aby uzdravoval.

V živote musíte všetko robiť z lásky. Láska má krídla a uvidíte, že niekedy poletíte nižšie, inokedy vyššie. A tak, napriek tomu, že perspektívy dňa sú si navzájom podobné, sú vždy nové.

Mladosť ducha

V Opus Dei sme vždy mladí. Kráčame k Bohu, k tomu Bohu, ktorý dáva radosť našej nekonečnej mladosti. Deti tejto veľkej rodiny sa navzájom milujú, a keď privedú iných, ktorí nie sú členmi tejto rodiny, zasiahne ich božské šialenstvo. Šialenstvo pokoja, porozumenia, spoločného života v láske, vzájomného dávania sa, odpúšťania si, vzájomnej lásky...

Svätá stolica to pred mnohými rokmi povedala v slávnostnom dokumente: v Opus Dei sme rozsievačmi pokoja a radosti.