E-kniha: Dary Ducha Svätého

Pri generálnej audiencii v stredu 9. apríla 2014 začal Svätý Otec František nový tematický cyklus, venovaný darom Ducha Svätého.

„Duch Svätý tvorí dušu, životnú miazgu Cirkvi a každého jednotlivého kresťana. Je Božou Láskou, ktorá si v našom srdci robí svoj príbytok,“ povedal pápež František a zdôraznil, že samotný Duch Svätý je najdokonalejším „Božím darom“. On sám potom odovzdáva rozličné duchovné dary tým, ktorí ho prijímajú.Katechéza skončila 11. júna 2014